Aktualności

Kontakt

Przedszkole Publiczne Sióstr Służebniczek
NMP NP-  dyrektor s. Małgorzata Ochęduszko
ul. Sienkiewicza 60
90-058 Łódź
tel 42-6363824
e-mail przedszkole@sluzebniczki.com

Kontakt w sprawie IPrzedszkole s. Irena 513 252 212 S. Dyrektor 607 121 197

Słowo bł. Edmunda Bojanowskiego

edmund

Dzień cały zeszedł mi błogo na modłach, milczeniu i rozmyślaniu...

Wydarzenia

Podziękowania

Mamie Mikołaja K., Tacie Ksawerego i Tacie Laury i Antosia

za wygrabienie wszystkich liści na placu zabaw.

Wszystkim Rodzicom

którzy pomagali przy rozbieraniu dekoracji po uroczystości patriotycznej.

Wszystkim Rodzicom

za czynny udział w liturgii; za prowadzenie śpiewu oraz granie na instrumentach, czytanie Słowa Bożego, śpiew psalmu, włączenie się w modlitwę wiernych.

Wszystkim Rodzicom

za czytanie książeczek w ramach akcji „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

Ważne informacje

Przedświąteczne spotkanie z seniorami

Podajemy zestawienie publikacji, które ukazały się w mediach po wczorajszym, międzypokoleniowym spotkaniu seniorów z przedszkolakami:)

 1. TV Toya (strona internetowa- https://tvtoya.pl/artykul/33135
 2. TV Toya (Wydarzenia; na antenie we wtorek 28 marca o godz. 17.15, 20.15 oraz 22.45) - https://tvtoya.pl/program/wydarzenia?vid=900 (od 12.35 minuty)
 3. RMF FM (Fakty RMF FM; na antenie we wtorek 28 marca o północy) - nagranie w załączniku
 4. RMF FM (strona internetowa) - https://www.rmf24.pl/regiony/lodz/news-seniorzy-lacza-sily-z-przedszkolakami,nId,6683438#crp_state=1
 5. Radio ZET (Dzieje się w Radiu ZET; na antenie we wtorek 28 marca po godz. 16) - nagranie w załączniku
 6. Express Ilustrowany (strona internetowa) - https://expressilustrowany.pl/w-lodzi-w-przedszkolu-seniorzy-czytali-dzieciom-bajki-to-akcja-w-ramach-projektu-cala-polska-czyta-dzieciom/ar/c11-17410495
 7. Express Ilustrowany (wydanie papierowe z środy 29 marca) - wycinek w załączniku
 8. Łódź.pl (strona internetowa) - https://lodz.pl/artykul/mops-lodz-mieszkancy-domu-seniora-czytaja-bajki-i-wiersze-dzieciom-w-przedszkolu-56020/
 9. Łódź.pl (wydanie papierowe z środy 29 marca) - wycinek w załączniku
 10. Łódź.pl (wydanie w wersji PDF) - https://lodz.pl/files/public/user_upload/Lodzpl_37_269_net.pdf (strona 6)
 11. Łódź.pl (post na Facebooku) - https://www.facebook.com/lodzpl/posts/pfbid02azoXRTTf399ug2KwcuUU6uGBLa5M8XgqjAKE27uSBfxwbGEP1oKyDNY6zstTBTzml + screen w załączniku
 12. Łódź (oficjalny profil Miasta Łodzi; post na Facebooku) - https://www.facebook.com/lodzpolska/posts/pfbid02oK36xuRiaMJ43HfJWRKyEgcUf4cpncRLmVuNp2ob5hyEj2v4FzqkdV5YWo78KCmUl + screen w załączniku
 13. Portal InformacjeŁódzkie.pl - https://informacjelodzkie.pl/20230328543482/um-lodz-mops-lodz-mieszkancy-domu-seniora-czytaja-bajki-i-wiersze-dzieciom-w-przedszkolu-1680033966
 14. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi (strona internetowa) - https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/59724/2023/3/28/

NA NASZEJ STRONIE ZNAJDĄ PAŃSTWO ZDJĘCIA Z TEGO SPOTKANIA W ZAKŁADCE "ZDJĘCIA/WAŻNE WYDARZENIA". 

Rekrutacja do przedszkola

Od 1 marca do 14 kwietnia 2023 roku  w godz. 8.00- 9.00 i 15.00-16.30   

będą wydawane „KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

NA ROK 2023 / 2024 dla Rodziców, którzy po raz pierwszy chcą zapisać dziecko do przedszkola.

Wnioski i załączniki dotyczące przyjęcia dziecka do przedszkola Rodzice pobierają
w przedszkolu lub ze strony internetowej i składają osobiście w kancelarii przedszkolnej u s. dyrektor. Nie ma zapisów przez Internet.

 

HARMONOGRAM  REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

LP.

RODZAJ CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 

1.

Pobieranie i składanie deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających aktualnie do przedszkola.

Od 13.02.2023 r.

do 10.03.2023 r.

2.

Pobieranie i  składanie wnio sków
z załącznikami przez rodziców dzieci  nowych
 – kandydatów do przedszkola.

Od 01.03.do 14.04. 2023 r.

w godz. 8 00 do 9 00

i od 1500 do 1630

 

3.

 

 

 

 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną, wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 131 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 949)

 

21.04.2023 r.

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych

co jeszcze nie jest równoznaczne z przejęciem dziecka do przedszkola

 

24.04.2023 r.

5.

Potwierdzenie woli, przez rodziców kandydata,
o przyjęcie w postaci pisemnego oświadczenia

od 24.04.2023 r.

do 12.05.2023 r.

do godz.1600

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

15.05. 2023 r.

godz.8.00

 

 

CZYNNOŚCI  I TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

 

 1. Pobieranie i składanie wniosków z załącznikami od 15.05.2023 do19.05.2023 r.
 2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełniane przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 22.05.2023 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  05.2023 r.
 4. Potwierdzenie woli, przez rodziców kandydata, o przyjęcie w postaci pisemnego oświadczenia
  od 23.05.- 31.05.2023 r.

 

 

Opinie rodziców

parents

Przedszkole mojego dziecka jest miejscem niezwykle przyjaznym, świetnie zorganizowanym i bezpiecznym. Dysponuje doświadczoną i oddaną kadrą pedagogiczną oraz doskonałym zapleczem pomocy dydaktycznych. Wspiera harmonijny rozwój naszych dzieci w oparciu o wartości chrześcijańskie. 

Mama Jasia

-

parents

Przedszkole Sióstr Służebniczek  wspaniale opiekuje się dziećmi, troszczy, wspiera, uczy i wychowuje.

Obdarza miłością każde dziecko. Jest wspaniałym miejscem do nauki i zabawy.

Rodzice Ady

-