Archiwum

Kontakt

Przedszkole Publiczne Sióstr Służebniczek
NMP NP-  dyrektor s. Małgorzata Ochęduszko
ul. Sienkiewicza 60
90-058 Łódź
tel 42-6363824
e-mail przedszkole@sluzebniczki.com

Kontakt w sprawie IPrzedszkole s. Irena 513 252 212 S. Dyrektor 607 121 197

Słowo bł. Edmunda Bojanowskiego

Dzień cały zeszedł mi błogo na modłach, milczeniu i rozmyślaniu…

edmund

Ważne informacje

Opinie rodziców

Przedszkole mojego dziecka jest miejscem niezwykle przyjaznym, świetnie zorganizowanym i bezpiecznym. Dysponuje doświadczoną i oddaną kadrą pedagogiczną oraz doskonałym zapleczem pomocy dydaktycznych. Wspiera harmonijny rozwój naszych dzieci w oparciu o wartości chrześcijańskie. 

parents

Mama Jasia

Od 1 marca do 12 kwietnia 2024 roku  

w godz. 8.00- 9.00 i 15.00-16.30 

będą wydawane
„KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2024 / 2025"
dla Rodziców, którzy po raz pierwszy
chcą zapisać dziecko do przedszkola.

 

Wnioski i załączniki dotyczące przyjęcia dziecka do przedszkola Rodzice pobierają
w przedszkolu lub ze strony internetowej i składają osobiście w kancelarii przedszkolnej u s. dyrektor. Nie prowadzimy zapisów przez Internet.

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM  REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

LP.

RODZAJ CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 

1.

Pobieranie i składanie deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających aktualnie do przedszkola.

Od 01.02.2024 r.

do 29.02.2024 r.

2.

Pobieranie i  składanie wniosków
z załącznikami przez rodziców dzieci  nowych
 – kandydatów do przedszkola.

Od 01.03.do 12.04 2024 r.

w godz. 8 00 do 9 00

i od 1500 do 1630

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną, wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 131 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 949)

 

17.04.2024 r.

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych

co jeszcze nie jest równoznaczne z przejęciem dziecka do przedszkola

 

22.04.2024 r.

5.

Potwierdzenie woli, przez rodziców kandydata,
o przyjęcie w postaci pisemnego oświadczenia

od 22.04.2024 r.

do 10.05.2024 r.

do godz.1600

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

13.05. 2024 r.

godz.8.00

 

 

CZYNNOŚCI  I TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

  1. Pobieranie i składanie wniosków z załącznikami od 14.05.2024 do 24.05.2024 r.
  2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełniane przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 27.05.2024 r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
    05.2024 r.
  4. Potwierdzenie woli, przez rodziców kandydata, o przyjęcie w postaci pisemnego oświadczenia
    od 29.05.- 31.06.2024 r.

Przedszkole Sióstr Służebniczek  wspaniale opiekuje się dziećmi, troszczy, wspiera, uczy i wychowuje.

Obdarza miłością każde dziecko. Jest wspaniałym miejscem do nauki i zabawy.

parents

Rodzice Ady