Aktualności

Kontakt

Przedszkole Publiczne Sióstr Służebniczek
NMP NP-  dyrektor s. Małgorzata Ochęduszko
ul. Sienkiewicza 60
90-058 Łódź
tel 42-6363824
e-mail przedszkole@sluzebniczki.com

Kontakt w sprawie IPrzedszkole s. Irena 513 252 212 S. Dyrektor 607 121 197

Słowo bł. Edmunda Bojanowskiego

edmund

Dzień cały zeszedł mi błogo na modłach, milczeniu i rozmyślaniu...

Wydarzenia

Podziękowania

Tacie Kazika i Tacie Piotrusia

Za przesunięcie mebli i przygotowanie sali Dzieci Maryi na nowy rok przedszkolny

Mamie Georgii

za porządkowanie placu zabaw przez cały dzień

Tacie Ignacego J.

za skoszenie trawy na placu zabaw

Tacie Adasia P.

za wyrównanie trenu przy bramie na placu zabaw

Tacie Mikołaja Z.

za wykonanie nowych schodów na placu zabaw

Tacie Helenki K.

za montaż drewnianej dekoracji na korytarzu.

Tacie Tomka R.

za załatwienie i montaż drzwi w łazience

Ważne informacje

Opinie rodziców

parents

Przedszkole mojego dziecka jest miejscem niezwykle przyjaznym, świetnie zorganizowanym i bezpiecznym. Dysponuje doświadczoną i oddaną kadrą pedagogiczną oraz doskonałym zapleczem pomocy dydaktycznych. Wspiera harmonijny rozwój naszych dzieci w oparciu o wartości chrześcijańskie. 

Mama Jasia

-

parents

Przedszkole Sióstr Służebniczek  wspaniale opiekuje się dziećmi, troszczy, wspiera, uczy i wychowuje.

Obdarza miłością każde dziecko. Jest wspaniałym miejscem do nauki i zabawy.

Rodzice Ady

-