Siostry Służebniczki

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek MMP NP, które założył w XIX wieku bł. Edmund Bojanowski, jest zgromadzeniem zakonnym, habitowym. Siostry potocznie nazywane są Służebniczkami Starowiejskim, ponieważ ich Dom Generalny znajduje się w Starej Wsi koło Brzozowa w województwie podkarpackim. Charyzmatem Zgromadzenia jest:  Realizowanie  na co dzień ewangelicznego przykazania miłości Boga nade wszystko oraz miłości bliźniego, przejawiające się w naśladowaniu Maryi, najpokorniejszej Służebnicy Pańskiej oraz posłudze wobec potrzebujących, zwłaszcza dzieci, ubogich i chorych.


Powstanie Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej było dziełem życia jego założyciela – bł. Edmunda Bojanowskiego szczególnie zaangażowania w życie społeczne i chęć niesienia pomocy mieszkańcom wsi, szczególnie dzieciom. Pierwszym domem Zgromadzenia była otwarta 3 maja 1850 r. ochronka znajdująca się w Podrzeczu (koło Gostynia). Dom ofiarowała Franciszka Przewoźna, która wcześniej gromadziła w swojej chacie dzieci. Założenie przez Bojanowskiego ochronki podrzeckiej przyjmuje się za początek nowego zgromadzenia, które wyrosło z tego niepozornego ziarenka dobra.Na początku dziećmi, ubogimi i chorymi zajmowały się trzy wiejskie dziewczęta mające samodzielnie zapracować na swoje utrzymanie. W 1854 r. powstały następne ochronki: w Kopaszewie, Turwii i Rąbiniu. Bł. E. Bojanowski osobiście zajmował się formacją duchową i intelektualną ochroniarek oraz sam przygotowywał je do podejmowania zadań. Początkowo myślał tylko o „bractwie ochroniarek”, ale zaczęło się zgłaszać coraz więcej dziewcząt chętnych do poświęcenia swojego życia dla innych i poświęcenia się Bogu. Od tego momentu Bojanowski całe swoje serce i siły kierował ku powstającemu dziełu, które kształtował według głęboko przemyślanych idei. W trosce o wychowanie dzieci nacisk kładł na ich rozwój moralny, religijny i patriotyczny wykorzystując do tego tradycje polskiej wsi i jej duchowe bogactwo tak bardzo bliskie sercom tym, którym zapragnął służyć. O ochroniarkach myślał nie tylko jako o dziewczętach zdolnych do sprawowania opieki nad dziećmi, ale chciał, by podjęły rolę kapłanek polskiego ludu. W 1854 r. siostry włożyły jednakowy (biało-błękitny) ubiór, który niewiele różnił się od stroju wiejskich kobiet. W następnym roku Bojanowski naszkicował główne punkty Reguły życia sióstr. Na samym początku działalności nie wróżono jego dziełu długiej przyszłości, ale plany Boże były inne niż ludzkie myślenie i zaczęło zgłaszać się dużo nowych kandydatek i zakładano kolejne ochronki. W 1856 r. otwarto w Jaszkowie nowicjat. Służebniczki starowiejskie są jednym z istniejących obecnie czterech zgromadzeń zakonnych, wyodrębnionych ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, założonego w Wielkopolsce 3 maja 1850 r. przez bł. Edmunda Bojanowskiego.Celem apostolskim zgromadzenia jest – służenie bliźnim najbardziej potrzebującym pomocy, duchowej czy materialnej, zwłaszcza dzieciom, ubogim i chorym. Wypełniając ten cel podejmujemy pracę;

  • z dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza w ochronkach, szkołach, świetlicach, domach dziecka, domach opieki dla dzieci niepełnosprawnych
  • wśród chorych, samotnych, w szpitalach, domach pomocy społecznej i w domach prywatnych
  • w duszpasterstwie parafialnym jako zakrystianki i organistki
  • w krajach misyjnych Afryki prowadząc szkoły,  kliniki, sierocińce i opiekując się chorymi na AIDS
  • w krajach dawnego bloku socjalistycznego; na Syberii, Ukrainie i Mołdawii, ponadto na Filipinach,  w Stanach Zjednoczonych, Austrii, Niemczech, w Rzymie.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP do  którego należymy jest najstarszym Zgromadzeniem w Polsce założonym przez bł. Edmunda Bojanowskiego w Wielkopolsce w roku 1850. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy na stronę:

http://www.sluzebniczkinmp.pl/

http://www.sluzebniczki-lodz.pl/