Zajęcia dodatkowe

JĘZYK ANGIELSKI – p. Marta Kaźmierczak 

We wtorki i w czwartki:

9.00 – Pracowite Aniołki

9.25 – Jezusowe Promyczki

9.50 – Boże Słoneczka

10.20 – Dzieci Maryi    

RYTMIKA Z ELEMENTAMI TAŃCA p. Emilia Jurczak

 W czwartki :

12.30 – Pracowite Aniołki

13.00 – Jezusowe Promyczki 

13.30 – Boże Słoneczka

14.00 – Dzieci Maryi 

GIMNASTYKA– p. Piotr Ożóg

W piątki:

9.00 –   Dzieci Maryi

10.00 – Boże Słoneczka

11.00 – Jezusowe Promyczki

11.30 – Pracowite Aniołki

Zajęcia prowadzone przez specjalistów na terenie placówki

LOGOPEDA -p.Monika Kaźmierczak 

wtorek    8.30 –12.00
piątek     8.30 – 12.30

Konsultacje z rodzicami w/w godzinach lub do ustalenia indywidualnie

PEDAGOG – p. Mirosława Matczak 

poniedziałek – 7.30-12.00

środa – 7.30 – 14.00

Konsultacje z rodzicami – poniedziałek i środa w godz.8.00-9.00 lub wg osobistych ustaleń 

PORADY DLA RODZICÓW (word)

KĄCIK LOGOPEDYCZNY:

1. JAK ODDYCHAM (pdf)

2. Dlaczego oddychanie nosem jest zdrowe, a oddychanie ustami nie?

https://www.youtube.com/watch?v=3h0JgmmLj_Q

3. Kalendarz ćwiczeń logopedycznych (docx)

4. Propozycje domowych ZABAW SŁUCHOWYCH z wykorzystaniem komputera:                                                                                                                                           1) „Percepcja słuchowa” – wersja demo, w sumie 31 plansz (proszę pominąć s. 21, są tam błędy) https://www.mauthor.com/present/5886888182546432      2) Trudniejsze, dla starszych dzieci: „Przetwarzanie słuchowe” – wersja demo, w sumie 19 plansz https://www.mauthor.com/present/5954356139130880  

5. Kalendarz adwentowy – integracja sensoryczna (pdf)

6. Kamienie milowe w rozwoju mowy /Wzrok, motoryka, sprawność manualna /Sprawne ręce, piękna mowa/ Słucham, mówię, czytam, piszę/ Międzyzębowość/ Rozwój dziecka a cyberprzestrzeń /Koło rozwoju mowy dziecka

7. „Oddycham nosem” (pdf) 

8. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU: https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/pomoc-dla-uczniow-irodzicow/wczesne-wspomaganie-rozwoju/