Pracownicy przedszkola

Pracownicy przedszkola

W naszym przedszkolu pracuje 21 osób. Siostrą Dyrektor jest s. Małgorzata Ochęduszko, a kadrę pedagogiczną tworzy zespół sióstr i nauczycieli świeckich, dbających o ciepłą i przyjazną  atmosferę w przedszkolu, która ma na względzie przede wszystkim dobro dziecka.

Wychowawczyniami w poszczególnych grupach są następujące osoby:

Ponadto o porządek w poszczególnych salach dbają panie: Ala, Agnieszka, a także p.  Zdzisława, która jest odpowiedzialna za czystość w pozostałych pomieszczeniach przedszkolnych. Natomiast pyszne posiłki przygotowują dla nas p. Danusia i p. Małgosia. W kancelarii przedszkolnej pracuje s. Irena Piętara, pełniąca obowiązki księgowej.


Zajęcia prowadzone przez specjalistów na terenie placówki:


LOGOPEDA -p. Monika Kaźmierczak
PSYCHOLOG p. Katarzyna Słoniowska
JĘZYK  ANGIELSKI
GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA – p. Piotr Ożóg
RYTMIKA Z ELEMENTAMI TAŃCA- p. Magdalena Wrzesińska