Pracownicy przedszkola

Pracownicy przedszkola

W naszym przedszkolu pracuje 21 osób. Siostrą Dyrektor jest s. Małgorzata Ochęduszko, a kadrę pedagogiczną tworzy zespół sióstr i nauczycieli świeckich, dbających o ciepłą i przyjazną  atmosferę w przedszkolu, która ma na względzie przede wszystkim dobro dziecka.

Wychowawczyniami w poszczególnych grupach są następujące osoby:

  • Dzieci Maryi – s. Małgorzata Rajek, p. Agnieszka Trojak 
  • Boże Słoneczka – s. Anna Kłos, p. Elżbieta Żeleźna
  • Promyczki Jezusowe – p. Ewa Lesiak, p. Marzena Fiks
  • Pracowite Aniołki – p. Aleksandra Jaroniek, p. Agnieszka Kudach i pomoc nauczyciela – p. Katarzyna Szubielska

Ponadto o porządek w poszczególnych salach dbają panie: Ala, Agnieszka, a także p.  Zdzisława, która jest odpowiedzialna za czystość w pozostałych pomieszczeniach przedszkolnych. Natomiast pyszne posiłki przygotowują dla nas p. Danusia i p. Małgosia. W kancelarii przedszkolnej pracuje s. Irena Piętara, pełniąca obowiązki księgowej.


Zajęcia prowadzone przez specjalistów na terenie placówki:

LOGOPEDA – p. Monika Kaźmierczak
PEDAGOG –  p. Barbara Papierz
JĘZYK  ANGIELSKI  – s. Ewelina Klepacka
GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA – p. Piotr Ożóg
RYTMIKA Z ELEMENTAMI TAŃCA – p. Magdalena Wrzesińska