Opłaty

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE w roku 2023/2024

Stawka żywieniowa (dniówka) 13 zł.

za każdą godzinę poza podstawą programową 1,30 zł.

podstawa programowa realizowana jest w godzinach  8.00-13.00

Opłaty za Przedszkole należy dokonywać wyłącznie przelewem

NUMER KONTA DO WPŁAT

24 1240 3028 1111 0010 3729 801