Monthly Archives: wrzesień

Zwierzęta na wsi

W kolejnych dniach naszej wędrówki po wiejskiej zagrodzie rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy zwierzęta, naśladowaliśmy dźwięki, jakie wydają, a także liczyliśmy jajka, które zniosły piankowe kury. Trochę także eksperymentowaliśmy – sprawdzaliśmy co stanie się z jajkiem, które włożymy do słoika ze zwykłą wodą, a jak zachowa się jajko w słoiku z octem. Ale ponieważ jest to doświadczenie,

read more

W świecie zmysłów…

W minionym tygodniu poznawaliśmy nasze zmysły. Próbowaliśmy rozpoznawać i nazywać przedmioty po dotyku, używaliśmy także naszego węchu, by rozpoznać zapachy. Na zakończenie naszych zajęć wykonaliśmy pracę plastyczną „Widzę ciekawy świat dookoła mnie”.

read more