Zwierzęta na wsi

Zwierzęta na wsi

W kolejnych dniach naszej wędrówki po wiejskiej zagrodzie rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy zwierzęta, naśladowaliśmy dźwięki, jakie wydają, a także liczyliśmy jajka, które zniosły piankowe kury. Trochę także eksperymentowaliśmy – sprawdzaliśmy co stanie się z jajkiem, które włożymy do słoika ze zwykłą wodą, a jak zachowa się jajko w słoiku z octem. Ale ponieważ jest to doświadczenie, na wyniki naszego eksperymentu musimy trochę poczekać 🙂 

Drugi dzień naszej przygody ze zwierzętami z wiejskiej zagrody był dość niezwykły, gdyż przyszła do naszego przedszkola krowa! W tym dniu mówiliśmy skąd bierze się mleko i jakie produkty z niego możemy otrzymać i sami mogliśmy doświadczyć, jakim ciężkim zadaniem jest wydojenie krowy! Ale była świetna zabawa! 🙂

Po radosnym powrocie do przedszkola zajęliśmy się poznawaniem zwierząt, które zamieszkują wieś. Scharakteryzowaliśmy wiejski krajobraz, wskazaliśmy różnicę między miastem i wsią oraz przypomnieliśmy sobie nazwy zwierząt hodowlanych.  W trakcie zajęć sami zrobiliśmy gospodarstwo dla naszych plastikowych zwierząt wykorzystując do tego pojemnik plastikowy, trochę siana, piasku i pociętej zielonej kartki papieru. Przygotowaliśmy także wiejski krajobraz, na którym będziemy przyklejać powycinane szablony zwierząt.