W świecie zmysłów…

W świecie zmysłów…

W minionym tygodniu poznawaliśmy nasze zmysły. Próbowaliśmy rozpoznawać i nazywać przedmioty po dotyku, używaliśmy także naszego węchu, by rozpoznać zapachy. Na zakończenie naszych zajęć wykonaliśmy pracę plastyczną „Widzę ciekawy świat dookoła mnie”.