Poznaliśmy historię powstania węgla i sprawdzaliśmy, czy można nim coś namalować…