Zajęcia z projektu Pokaż Maluszku, jak tupiesz nóżką​

Zajęcia z projektu Pokaż Maluszku, jak tupiesz nóżką​

Głównym celem zajęć umuzykalniających jest rozwój wrażliwości muzycznej dzieci, przygotowujący do nauki poprawnego śpiewania i słuchania muzyki. Zajęcia bazują na piosence i na niej w większości oparte są zabawy i ćwiczenia słuchowo-ruchowe. Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw wpływają dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i przygotowują dzieci do dalszego etapu edukacji poprzez:
– kształtowanie społecznych postaw i zachowań,
– nabywanie umiejętności komunikowania się i współdziałania w grupie,
– rozwijanie silnej woli,
– budzenie wiary we własne siły i celowości podejmowanych wysiłków,
– wyrabianie umiejętności skupienia się i koncentracji na wykonywanej czynności.
Podczas realizacji programu wykorzystuje się:
– śpiew,
– zabawy ruchowe przy muzyce,
– taniec,
– ćwiczenia rytmiczne, wykorzystujące elementy dynamiki,
– grę na instrumentach perkusyjnych.