ZAJĘCIA DODATKOWE W NASZYM PRZEDSZKOLU

JĘZYK ANGIELSKI od 9 września (w poniedziałki i wtorki w godz. 9.00-11.00).                                         Pozostałe zajęcia: RYTMIKA, GIMNASTYKA, LOGOPEDIA ORAZ SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM rozpoczną się od października. STRÓJ GIMNASTYCZNY DLA DZIECI prosimy przynieść w dniach 1-3 października.                                                                                                    Szczegółowy plan w/w zajęć zostanie podany w późniejszym terminie.