WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na rok 2020/2021 odbyła się weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola. Dnia 20.03.2020 r. zostanie  wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. Ze względu na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemiologicznego prosimy rodziców o kontakt mailowo na adres;  przedszkole@sluzebniczki.com  lub telefonicznie  pod numerem s. dyrektor 607 121 197. Rodzice, którzy otrzymali informację o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola i pragnący, by dziecko uczęszczało do naszej placówki, proszeni są o pobranie ze strony internetowej przedszkola dokumentu: POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA. Po dokładnym wypełnieniu w/w dokumentu przesłanie skanu drogą mailową do 30.03.2020 r. Tylko w wyjątkowych sytuacjach można dostarczać osobiście do przedszkola. Data i forma spisania UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG   zostanie podana w późniejszym czasie.                                                                   

Informujemy, że uległy zmianie daty w HARMONOGRAMIE:

  1. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych   na dzień 20.03.2020 r.
  2. Potwierdzenie woli przez rodziców kandydata o przyjęcie w postaci
    pisemnego oświadczenia od 20 do 30.03. 2020 r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
    i nieprzyjętych 3.04.2020 r.