Wyjście do teatru

W piątek 18 października dzieci z grup „Boże Słoneczka” i „Dzieci Maryi” wybierają się do teatru „PICCOLO” na przedstawienie pt. „Dr Nieboli”. Wyjście z przedszkola ok. godz. 9.00., powrót na obiad. Prosimy o ubranie dzieci w stosowny strój.