WAŻNA INFORMACJA!

DRODZY RODZICE                                                                                                                                                                                                     Zgodnie z najnowszymi informacjami i wytycznymi MEN planujemy otwarcie przedszkola. Jesteśmy w trakcie opracowywania ścisłych procedur funkcjonowania placówki w nowej rzeczywistości. Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem oraz nowe zasady pracy przedszkola, zgodne z wytycznymi MEN i po ustaleniu z Organem prowadzącym, zostaną podane na stronie internetowej przedszkola,  najwcześniej  w  sobotę 2 maja w godzinach popołudniowych. Z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania placówek można się zapoznać na stronie MEN. Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki. Proszę wszystkich rodziców o wypełnienie tabelki i określenie swojej sytuacji, koniecznie do piątku – 1 maja do godz. 21.30 i przesłanie jej na adres mailowy: przedszkole@sluzebniczki.com Ta informacja rodziców jest nam konieczna do zaplanowania bezpiecznych warunków pracy przedszkola.

Małgorzata Ochęduszko

dyrektor przedszkola

deklaracja rodzica