Ważna informacja.

Drodzy Rodzice z dniem 31.08.2018r. kończę posługę w Przedszkolu Sióstr Służebniczek w Łodzi. Dziękuję Wam za wszelkie dobro i życzliwość, za Wasze otwarte serca i dłonie. Przede wszystkim dziękuję, za zaangażowanie we wspólne wychowywanie  i wprowadzanie dzieci w świat najwyższych wartości.  Życzę Wam, by Opatrzność Boża nieustannie Wam i wszystkim dzieciom  towarzyszyła. Zamykam Wszystkich, których tu spotkałam w Niepokalanym Sercu Maryi.   Z darem modlitwy s. Beata Kupiec
Rz.11-32-36 ,,O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą?  Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego  wszystko. Jemu chwała na wieki! Amen. „