Warto przeczytać -Wielki Tydzień

Wielki Poniedziałek

Kropla nardowego olejku. Mamy rozsiewać miłą woń chrystusową tam, gdzie żyjemy. A niewiele trzeba, jedna kropla wystarczy, by zapach się rozszedł. Czy to wstyd, że miło pachnę? Że o dobrych, Bożych rzeczach mówię, a one przynoszą ulgę i pociechę? Chyba, że rozsiewam niemiłą woń…

Wielki Wtorek

Licz się ze słowem. Chrześcijaństwo oparte jest na Słowie! Ono jest pokarmem. Przecież to głupota wstydzić się mówić o Chlebie, a może właśnie o tym powszednim, zbywanym należy głośno się wypowiadać? Chyba, że nie słucham Słowa i nie spożywam Chleba…

Wielka Środa

Co mi dacie? Za dobre świadectwo prześladowania, bo dobro musi być ukrzyżowane. Wstydzisz się dobra, które jest Twoim udziałem? Czemu o Tym, który jest Najwyższą Dobrocią wstydzisz się mówić? Chyba, że w swej pysze uważasz, żeś samowystarczalny…

Wielki Czwartek

Chrześcijaninie, nie wstydź się Boga, który przyjął twoje ciało. Nie wstydź się Boga, który obmywa twe stopy. Nie wstydź się Boga, który umiłował cię aż do końca. Nie wstydź się Boga, który stał się pokarmem na drogę. Nie wstydź się Boga, który towarzyszy ci we wszystkim. Nie masz się czego wstydzić! Dla ciebie to czyni.

Wielki Piątek

Chrześcijaninie, nie wstydź się Boga, który cierpi i któremu cierpienie zadajesz. Nie wstydź się Boga, który bierze na swoje barki twe krzyże. Nie wstydź się Boga, który daje się przybić do krzyża. Nie wstydź się Boga, który kona i umiera na krzyżu. Nie masz się czego wstydzić! Dla ciebie to czyni.

Wielka Sobota

Chrześcijaninie, nie wstydź się Boga, który leży w grobie. Nie wstydź się Boga, który zstępuje do otchłani. Nie wstydź się Boga, który milczy w doświadczeniu śmierci. Nie masz się czego wstydzić! Dla ciebie to czyni.

Wigilia Paschalna

Chrześcijaninie, czy wstydzisz się Boga, który wszystko dla ciebie uczynił, który ciebie utworzył w łonie twej matki? Wstydzisz się Tego, który nieustannie ku tobie wychodzi zawierając przymierze miłości przez Syna Jednorodzonego? Wstydzisz się Boga, który za ciebie umarł i dla ciebie zmartwychwstał? Nie masz się czegoś wstydzić!

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niech rozbrzmiewa staropolskie pozdrowienie: Pan Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Nie masz się czegoś wstydzić! Nie masz się kogo wstydzić!

o. Robert Więcek SJ