Wizja i misja

Cele i zadania Przedszkola

Wychowanie w przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby, głoszonej przez kościół katolicki w szczególności na personalistycznej myśli pedagogicznej Papieża Jana Pawła II i poglądach bł. Edmunda Bojanowskiego.

Towarzyszymy dzieciom w poznawaniu Boga i odkrywaniu darów miłości.

Kształtujemy u dzieci postawę otwartości na drugiego człowieka, a jednocześnie uczymy szacunku i wrażliwości wobec siebie i innych.

Naszą misję wypełniamy poprzez:

Współpracę całego personelu przedszkola, formację chrześcijańską.

Troskę i zapewnienie bezpiecznych warunków do harmonijnego rozwoju każdego dziecka (emocjonalnego, poznawczego, społecznego, duchowego).

Uwzględnianie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Dostosowanie metod pracy do potrzeb dziecka.

Wielokierunkową współpracę z rodzicami i ich formację.