Radosnego Alleluja!!!

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy, Wam kochani Rodzice i Przyjaciele, aby w waszych sercach zagościła wiara, nadzieja oraz miłość. Niech Zmartwychwstanie Pańskie stanie się źródłem umocnienia ducha, wzajemnej życzliwości, spokoju i wiary a także da siłę w pokonywaniu wszystkich trudności oraz pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Życzą Siostry Służebniczki oraz personel przedszkola.