Prośba

Prosimy rodziców o częsty przegląd głów dzieci, a w razie zauważenia niepokojących objawów, o podjęcie odpowiednich działań i zgłaszanie tej informacji do przedszkola. Dziękujemy.