Prelekcja dla Rodziców.

ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH RODZICÓW 28.11.2019 r. o godz. 18.00 /sala zielona/ na PRELEKCJĘ MULTIMEDIALNĄ p. Małgorzaty  Więczkowskiej pt. „Czy tablet i smartfon jest dla dziecka?

Przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

  • Media – Szanse, zagrożenia i alternatywy;
  • Pokolenie pochylonych głów: smartfony i tablety;
  • Zagrożenia duchowe wobec dzieci w mediach.
  • Pytania Rodziców na temat współczesnych zagrożeń i uzależnień.
    Czas trwania prelekcji ok. 2 godz.
mgr Małgorzata Więczkowska – Pedagog, medioznawca, nauczyciel dyplomowany. Zainteresowania i główne kierunki pracy to pedagogika medialna,zwłaszcza wychowanie do mass mediów, manipulacja i zagrożenia oraz profilaktyka medialna. Prowadzi szkolenia rad pedagogicznych i kursy dla nauczycieli, katechetów i rodziców w Polsce i zagranicą. Autorka licznych artykułów i recenzji w czasopismach oraz pracach zwartych. Współpracuje z mediami. Uczestniczka cyklu audycji radiowych i telewizyjnych oraz licznych Konferencji Naukowych.