Podziękowania

Z serca dziękujemy:

Barbarze Wilczyńskiej za koncert kolęd w wykonaniu dzieci ze Szkoły Muzycznej im. Szpilmana.

Wszystkim Rodzinom za paczki dla świetlicy Anielisko.

Wojciechowi Wróblewskiemu za namalowanie wielbłądów na dekoracje.

Rodzicom pomagającym w  rozebraniu deklaracji i uporządkowaniu sali po Jasełkach .

Antoniemu Zalewskiemu za nagranie Jasełek.

Marcinowi Radzkiemu za różne naprawy

Mariuszowi Zamożniewicz za naprawy stolarskie.

Wszystkim Rodzicom za złożone ofiary dla chorego IGNASIA podczas kiermaszu bombek świątecznych.

Kamili Warych za koncert Kolęd.