Podziękowania

  1. P.AGNIESZCE, ARTUROWI I ZUZI MURZYNIAK za warsztaty plastyczne „Kolorowe slimy”.
  2. P.JACKOWI MAJOS za porady i pomoc medyczną.
  3. P.MARIANNIE JAROSZEWICZ-PASTERNAK za pomoc prawną.
  4. P.BARTKOWI SZKUDLAREK za granie na gitarze podczas Mszy św.
  5. P.PAWŁOWI JANCZYK za naukę pieśni i granie na gitarze podczas Mszy św.