Pieśń jubileuszowa

Z okazji Jubileuszu 100-lecia przybycia Sióstr Służebniczek do Łodzi p. Jan Gromski ułożył piosenki dla dzieci i rodziców. Zapraszamy chętnych rodziców, mających talent muzyczny, do jej zaśpiewania, 17.11.2019 r. podczas uroczystości oraz wpisania się na listę wywieszoną na tablicy ogłoszeń (z podaniem dogodnego terminu prób). Ostateczny termin pierwszej próby  zostanie podany w najbliższym czasie.