PARKING PRZED PRZEDSZKOLEM

Od 26 sierpnia 2019 r. zaczną działać szlabany na parkingu. Osoby, które będą korzystały z parkowania proszone są o odebranie na portierni naklejki na szybę samochodową. Od frontu będą funkcjonowały bramy wjazdowe i wyjazdowe. Czytniki winiet działają w jedną stronę. Brama za kościołem będzie w ciągu dnia otwarta, a szlaban będzie czytał winiety w obie strony. Od godz. 16:00 szlabany będą w górze i wjazd na parking będzie dla każdego. Podobnie będzie w weekendy. Przy zgłoszonych wydarzeniach lub uroczystościach – będziemy też podnosić szlabany w ciągu dnia, aby każdy mógł wjechać. Natomiast samochody z naklejką „Mocni w Duchu” na rejestracji, nasi znajomi, przyjaciele, rodzice przedszkolni, przedpołudniowi interesanci kancelarii, kapłani – mają darmowe parkowanie przed bramą wjazdową, na tzw. „wysepce”. Nie chodzi o parkowanie na cały dzień, tylko przyjazdy do przedszkola lub urzędu czy banku. W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości lub trudności – będziemy je rozwiązywać, uwzględniając fakt, że system musi być szczelny.