OTWARCIE PRZEDSZKOLA – WAŻNE INFORMACJE!

Drodzy Rodzice. Zgodnie z zapowiedzią, w poniedziałek 11 maja 2020r. otwieramy przedszkole. Zapraszamy dzieci, których rodzice zadeklarowali konieczność posłania dziecka do placówki ze względu na brak opieki (punkt 1 w deklaracji). Jednocześnie informujemy o nowych zasadach funkcjonowania przedszkola:

  1. Przedszkole będzie czynne w godzinach 7.00 – 16.00.
  2. Dziecko należy przyprowadzić najpóźniej do godz. 8.30.
  3. W pierwszym dniu rodzic będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia (do wglądu w procedurach.
  4. Poniżej zamieszczamy szczegółowe procedury z którymi należy się zapoznać.

Oświadczenie rodzica

Procedura dezynfekcji w przedszkolu

Procedura na wypadek zakażenia

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Prosimy Rodziców o rozmowę przygotowującą dziecko do funkcjonowania w nowej rzeczywistości.  

S. Małgorzata Ochęduszko

dyrektor przedszkola