Kontakt

Przedszkole Publiczne Sióstr Służebniczek NMP NP im. Edmunda Bojanowskiego

ul. H. Sienkiewicza 60, 90-058 Łódź

tel. 42 636 38 24
e-mail: przedszkole@sluzebniczki.com

numer konta bankowego :
PKO S.A II O/ŁÓDŹ 24 1240 3028 1111 0010 3729 8017