Konkurs plastyczny

KONKURS PLASTYCZNY NA NAJCIEKAWSZĄ ILUSTRACJĘ DO WIERSZY JULIANA TUWIMA. Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dzieci wraz z rodzicami!                                 REGULAMIN KONKURSU:                                                                                                                                  Cele konkursu:

  • Upowszechnianie czytelnictwa
  • Kształtowanie wrażliwości odbioru tekstów literackich
  • Rozbudzanie kreatywności i zdolności plastycznych dziecka
  • Wzmocnienie wiary we własne siły                                                                                               Tematyka i forma konkursu:                                                                                                                    Zadaniem dziecka jest wykonanie w domu pracy plastycznej będącej ilustracją do dowolnego wiersza J. Tuwima dowolną techniką plastyczną. Format pracy A4. Każda praca musi być opisana na odwrocie: imię i nazwisko dziecka, wiek, tytuł wiersza, do którego wykonano pracę.                                                                                                                                                                              Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach:
  1. Etap wewnątrz przedszkolny – z każdej grupy zostaną wybrane dwie najciekawsze prace.
  2. Etap zewnętrzny, ogólnopolski – wybrane prace zostaną wysłane do organizatora konkursu – Centrum Edukacji „LECTURA” w Aleksandrowie Łódzkim.

Każdy uczestnik może oddać jedną pracę do swojego wychowawcy do piątku 15 listopada 2019r.                                                                                                                                                                                          Uczestnicy konkursu:                                                                                                                           Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być dzieci ze wszystkich grup wiekowych.                               Kryteria oceny pracy:

  • Oryginalność interpretacji proponowanej tematyki.
  • Walory artystyczne i estetyczne                                                                                                                                                               Nagrody:
  • Dla wszystkich uczestników etapu wewnątrz przedszkolnego przewidziane są upominki.
  • 29 stycznia 2020r. na stronie internetowej (e-lectura.pl) będą zamieszczone informacje o pierwszych trzech miejscach w kraju. Organizator przyznaje nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 oraz 5-6 lat. Autorzy trzech najlepszych prac w kraju otrzymają nagrody rzeczowe (I m-ce: hulajnoga, II i III m-ce: gry planszowe lub książki). Każde dziecko biorące udział w etapie ogólnopolskim otrzyma dyplom uczestnictwa.