Życzenia świąteczne

KOCHANI RODZICE, RODZEŃSTWO, BABCIE I DZIADKOWIE

 Łącząc się przy Wigilijnym Stole w tajemnicy Bożego Narodzenia – życzymy, aby był to szczególny czas łaski.

Niech z pozornej słabości Niemowlęcia płynie dla Was wielka moc, pomagająca przeżywać każdą chwilę życia w Bożym pokoju i radości.

Biały Opłatek niech będzie znakiem, a zarazem doświadczeniem, że przez ludzkie dłonie Bóg dzieli się z nami Jednorodzonym Synem, który jest Odwieczną Miłością i Miłosierdziem.

Życzymy, aby każdy dzień Nowego Roku 2015, był naznaczony błogosławieństwem wypraszanym przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki Maryi.

Z darem modlitwy przy Bożym Żłóbku- życzą Siostry Służebniczki  oraz cały personel przedszkola.