Rozkład dnia

 • 6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań, kontakty okolicznościowe i indywidualne zaplanowane i wynikające z potrzeb dzieci, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulacyjnym
 • 8.00 – 9.00 Zabawy dydaktyczne, tematyczne, prace indywidualne z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, prace porządkowo-gospodarcze,śpiewanie piosenek religijnych,  ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem, czynności higieniczne i samoobsługowe, śniadanie
  ( 1 godz. do dyspozycji nauczyciela )
 • 9.00 – 10.00 Zajęcia edukacyjne, organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju
  ( 1 godz. zajęć dydaktycznych )
 • 10.00 – 11.00/grupy młodsze/ Pobyt dzieci na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, sportowe, rekreacyjne, prace porządkowe, ogrodnicze, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, poznawanie różnorodnych środowisk przyrodniczych
  ( 1 godz. zajęć na świeżym powietrzu )
 • 11.00 – 11.30 /grupy młodsze/ zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, indywidualne
  i grupowe, prace nauczyciela o charakterze obserwacyjnym
  ( 0,5 godz. zabawy dowolne )
 • 10.00 – 10.30/grupy starsze/ Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, indywidualne
  i grupowe, prace nauczyciela o charakterze obserwacyjnym
  ( 0,5 godz. zabawy dowolne )
 • 10.45 – 11. 45 grupy starsze Pobyt dzieci na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, sportowe, rekreacyjne, prace porządkowe, ogrodnicze, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, poznawanie różnorodnych środowisk przyrodniczych
  ( 1 godz. zajęć na świeżym powietrzu )
 • 11.30 – 12.30 Zabawy uspokajające i relaksujące, opowiadanie lub czytanie bajek,Pisma św, zabawy w teatr, utrwalanie wierszy i piosenek, zabawy dydaktyczne, gry planszowe, praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, czynności higieniczne i samoobsługowe, śpiewanie pieśni, modlitwa Anioł Pański, obiad
  ( 1 godz. do dyspozycji nauczyciela )
 • 12.30 – 13.00 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, indywidualne
  i grupowe, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym
  ( 0,5 godz. zabawy dowolnej )
 • 13.00 – 15.00 Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych, sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat lub kształtującym, zajęcia dodatkowe, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań w Sali, opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, czynności higieniczne i samoobsługowe, podwieczorek
 • 15.00 – 16.30. Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, kontakty indywidualne, praca nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym, gry edukacyjne, planszowe z małym zespołem, rozchodzenie się dzieci.