Czego się uczymy (PA)

Grupa „Pracowitych Aniołków” realizuje w październiku następujące tematy:

1. Bezpiecznie, bo z Aniołem Stróżem.
– zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach
– przybliżenie dzieciom postaci Anioła Stróża
– rozwijanie mowy, zachęcanie do wypowiadania się na określony temat
– ćwiczenia w posługiwaniu się nożyczkami
– rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych
– wdrażanie do samodzielności w czynnościach samoobsługowych

2. Dary jesieni.

– zapoznanie dzieci ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie jesienią, cechami charakterystycznymi tej pory roku
– rozwijanie umiejętności matematycznych (przeliczanie elementów w zakresie 3, układanie wg podanego rytmu, porównywanie wielkości i ciężaru)
– zachęcanie dzieci do jedzenia zdrowych pokarmów zwłaszcza owoców i warzyw
– rozwijanie sprawności manualnej (ćwiczenia paluszków, działania plastyczne)
– rozwijanie sprawności ruchowej (ilustrowanie ruchem piosenek, wierszyków, wykonywanie prostych ćwiczeń)
– wdrażanie do samodzielności w czynnościach samoobsługowych

3. Kolorowy tydzień

– rozwijanie umiejętności rozpoznawania podstawowych kolorów
– doskonalenie percepcji wzrokowej
– rozwijanie umiejętności używania wyrażeń przyimkowych określających miejsce
– doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała
– wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu
– doskonalenie poczucia rytmu
– wdrażanie do samodzielności w czynnościach samoobsługowych

4. Zwierzęta przygotowują się do zimy.

– zapoznanie dzieci ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy, poszerzenie wiadomości na temat życia dzikich zwierząt
– rozwijanie percepcji słuchowej, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów
– rozwijanie umiejętności matematycznych (przeliczanie, klasyfikowanie materiału przyrodniczego, mierzenie długości)
– rozwijanie zdolności muzycznych, poczucia rytmu i umiejętności wokalnych
– doskonalenie sprawności manualnej
– wdrażanie do samodzielności w czynnościach samoobsługowych