Czego się uczymy (PA)

W lutym  grupa „Pracowite Aniołki” realizuje następujące tematy:

  • „Królowa Śniegu”:

– wdrażanie do udziału w zabawach parateatralnych

– wdrażanie do współdziałania w zabawie

– kształtowanie umiejętności odczytywania symboli

– doskonalenie sprawności fizycznej i percepcji ruchowej

– kształtowanie umiejętności posługiwania się nożyczkami

– kształtowanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów

 

  • „Dbam o zdrowie”

– kształtowanie nawyków prozdrowotnych (zdrowe odżywianie, ruch, higiena)

– doskonalenie samodzielności w łazience, szatni i przy stole

– wdrażanie do formułowania dłuższych wypowiedzi

– doskonalenie pamięci słuchowej

– wdrażanie do dokonywania prostych pomiarów

– kształtowanie umiejętności klasyfikowania i wyciągania wniosków

 

  • „Kosmos dziełem Pana Boga”

– kształtowanie umiejętności reagowania na sygnały dźwiękowe

– rozwijanie sprawności manualnej

– doskonalenie poczuci rytmu

– rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej

– usprawnianie narządów artykulacyjnych

– kształtowanie umiejętności układania rytmów naprzemiennych

– wdrażanie do wyciągania wniosków z zabaw badawczych