Czego się uczymy (PA)

Grupa „Pracowitych Aniołków” realizuje w listopadzie  następujące tematy:

I tydzień listopada: Mam przyjaciół w niebie.

 – rozwijanie mowy

– rozwijanie samodzielności i samoobsługi w łazience, szatni i przy stole

– kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów

– zapoznanie z nazwami pór roku oraz dni tygodnia

– doskonalenie orientacji w przestrzeni

– kształtowanie umiejętności klasyfikowania oraz porównywania wielkości

– kształtowanie poczucia rytmu

– doskonalenie sprawności manualnej

– nauka piosenki oraz krótkich rymowanek

II tydzień listopada: Kto ty jesteś?

 – zapoznanie z symbolami narodowymi: godłem i flagą

– doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej

– rozwijanie mowy

– wdrażanie do prawidłowego posługiwania się narzędziami podczas zabaw konstrukcyjnych

– wdrażanie do zachowań prozdrowotnych, przestrzegania zasad bezpieczeństwa

– doskonalenie pamięci, nauka wierszy i piosenek

– kształtowanie poczucia rytmu

III tydzień listopada: Jak ubieramy się jesienią?

– doskonalenie umiejętności logicznego myślenia i koncentracji

– zapoznanie z cechami pogodowymi jesieni

– wdrażanie do umiejętności posługiwania się symbolami

– doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania

– doskonalenie samoobsługi podczas ubierania się

– kształtowanie umiejętności rytmizacji tekstu

– doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała

– rozwijanie pamięci wzrokowej

– wdrażanie do obserwacji

 IV  tydzień  listopada: W jesiennym rytmie.

 – rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni

– rozwijanie ciekawości poznawczej poprzez prowadzenie zabaw badawczych związanych z wiatrem

– rozwijanie umiejętności liczenia, klasyfikowania i porównywania ilości

– rozwijanie zdolności muzycznych, poczucia rytmu i umiejętności gry na instrumentach

– rozwijanie mowy, ćwiczenia artykulacyjne