Czego się uczymy (PA)

Grupa „Pracowitych Aniołków” realizuje w czerwcu następujące tematy:

1.i 2. „O czym marzą dzieci”

• kształtowanie postaw prospołecznych
• kształtowanie postawy wdzięczności za dar Dziecięctwa Bożego
• zapoznanie z prawami dziecka
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
• rozwijanie sprawności manualnej
• rozwijanie wyobraźni twórczej
• kształtowanie umiejętności matematycznych

3. „Na letniej wycieczce”

• rozwijanie sprawności fizycznej
• kształtowanie postaw prozdrowotnych
• doskonalenie motoryki małej
• rozwijanie poczucia rytmu
• kształtowanie kompetencji przyrodniczych
• rozpoznawanie niektórych roślin oraz zjawisk przyrodniczych

4. „Jedziemy, płyniemy, latamy”

• przybliżenie informacji na temat różnych środków lokomocji
• rozbudzanie zainteresowań technicznych
• rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie liczenia i klasyfikowania oraz rozróżniania figur geometrycznych
• rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej
• doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej
• rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie