Czego się uczymy (PA)

W marcu grupa „Pracowite Aniołki” realizuje tematy:

 

Cele marze ,,Pracowite Aniołki”

 

I ,,Rysuję krzyż”

Rozwijanie sprawności ruchowej oraz motoryki dłoni                                                                                                                            – Kształtowanie umiejętności orientacji w schemacie własnego ciała                                                                – Kształtowanie umiejętności prawidłowego przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach                                                                                                                                                                     – Rozwijanie ekspresji ruchowej                                                                                                                                     – Integracja grupy, kształtowanie umiejętności współdziałania

  1. ,,Zjawiska atmosferyczne”

 

Rozwijanie umiejętności grafomotorycznych.                                                                                                    – Rozwijanie słuchu fonemowego.                                                                                                                                      – Rozwijanie koordynacji ruchowej.                                                                                                                                          – Kształtowanie umiejętności przeliczania liczebnikami porządkowymi.                                                                   – Wdrażanie do prowadzenia obserwacji, wyciągania wniosków.                                                                   – Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie

 

III. ,,Jak pracował św. Józef?”

 

–  rozwijanie sprawności fizycznej                                                                                                                                                                                                – doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie motoryki dłoni                                                                                                                                                       – rozwijanie syntezy wzrokowej oraz słuchowej                                                                                                                                                                            – kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 5                                                                                                                                                                – zapoznanie z wybranymi zawodami dorosłych                                                                                                                                                                                       – doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi                                                                                                                                                                             – wzmacnianie więzi rodzinnych                                                                                                                                                                                              – wrażanie do udziału w scenkach dramowych

 

  1. ,,Wiosna idzie przez świat”

 

– Kształtowanie umiejętności dokonywania prostych pomiarów.                                                                       Rozwijanie percepcji słuchowej.                                                                                                                    – Rozwijanie zdolności manualnych.                                                                                                                   – Kształtowanie umiejętności odczytywania prostych symboli.                                                                                                                         – Rozwijanie logicznego myślenia.                                                                                                                         – Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji.                                                                                                                – Rozwijanie kompetencji matematycznych