Czego się uczymy (PA)

We wrześniu „Pracowite Aniołki” realizują następujące tematy:

  1. Ja i moi koledzy: zapoznanie z wyglądem sali i łazienki;  zachęcanie dzieci do udziału we wspólnych zabawach integracyjnych; wdrażanie do odkładania zabawek na wyznaczone miejsce; wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po terenie przedszkola i placu zabaw.
  2. Moje przedszkole: rozwijanie umiejętności samoobsługowych; wdrażanie do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu; rozwijanie sprawności manualnej; kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów wg podanej cechy; kształtowanie orientacji w przestrzeni (góra, dół); ustalenie zasad obowiązujących w grupie (kodeks przedszkolaka).
  3. Czarodziejskie słowa: wdrażanie dzieci do posługiwania się zwrotami grzecznościowymi; rozwijanie umiejętności samoobsługowych; rozwijanie sprawności manualnej; poznawanie nazw elementów części ciała; rozwijanie mowy i ćwiczenie narządów artykulacyjnych.
  4. Jesienne owoce: rozwijanie umiejętności ułatwiających życie w grupie społecznej przez wdrażanie do zgodnej zabawy oraz przestrzegania reguł; kształtowanie nawyku odkładania zabawek na wyznaczone miejsce; kształtowanie codziennych nawyków higienicznych (mycie rąk po zabawie i przed posiłkiem); zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie jesienią;poznanie charakterystycznych cech jesieni; poznanie nazw owoców i posługiwanie się nimi; doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej; doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 3.; rozwijanie sprawności manualnej i ruchowej.