Czego się uczymy (PA)

W marcu grupa „Pracowite Aniołki” realizuje tematy:

„Jak pracował Święty Józef?”

 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie motoryki dłoni
 • rozwijanie syntezy wzrokowej oraz słuchowej
 • kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 5
 • zapoznanie z wybranymi zawodami dorosłych
 • doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi
 • wzmacnianie więzi rodzinnych
 • wrażanie do udziału w scenkach dramowych

 

„Bóg nie umarł!”

 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi
 • wdrażanie do właściwego zachowania podczas uroczystości
 • rozwijanie twórczości plastycznej
 • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej wyrazów
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania wg wskazanej cechy
 • doskonalenie orientacji w przestrzeni oraz w schemacie własnego ciała
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej