Czego się uczymy (JP)

W marcu grupa „Jezusowe Promyki” realizuje następujące tematy:

  1. Projekt „Budowle”

– rozwijanie słownictwa                                                                                                                                                – rozwijanie koncentracji uwagi                                                                                                                                  – rozwijanie wyobraźni przestrzennej                                                                                                                       – rozwijanie wrażliwości artystycznej                                                                                                                        – rozwijanie sprawności manualnych oraz zdolności technicznych                                                                       – zdobywanie wiedzy na temat cech wybranych materiałów budowlanych (słomy, drewna, cegły, stali, szkła)                                                                                                                                                                              – poszerzanie słownictwa dotyczącego budowli: mieszkalnych, użytkowych, drogowych

  1. Zwierzęta pól i lasów

– wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt i ich środowisk                                                                              – rozwijanie koncentracji uwagi                                                                                                                                – rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat                                                                          – rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworów muzycznych                                                                 – rozwijanie słuchu                                                                                                                                                      – kształtowanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni                                                           – rozwijanie sprawności fizycznej                                                                                                                               – rozwijanie spostrzegawczości

3. Marcowa pogoda

– wzbogacanie wiadomości na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych                                                        – rozwijanie koncentracji uwagi                                                                                                                                – rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat                                                                          – rozwijanie sprawności manualnej                                                                                                                           – rozwijanie poczucia rytmu                                                                                                                                       – pobudzanie ciekawości badawczej                                                                                                                           – rozwijanie kompetencji matematycznych                                                                                                              – uwrażliwienie słuchu na brzmienie różnych instrumentów perkusyjnych                                                       – rozwijanie zdolności plastycznych

  1. Wiosenne przebudzenie

– wzbogacanie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie                                                             – rozwijanie sprawności manualnej                                                                                                                            – zainteresowanie dźwiękami muzyki relaksacyjnej                                                                                              – rozwijanie poczucia rytmu                                                                                                                                       – stwarzanie warunków do kontaktów z przyrodą                                                                                                   – utrwalanie nazw kolorów                                                                                                                                         – ćwiczenie umiejętności liczenia i porównywania                                                                                                  – rozwijanie sprawności ruchowej                                                                                                                              – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej