Czego się uczymy (JP)

Grupa Jezusowe Promyczki realizuje w listopadzie następujące tematy:

 1. „Domy i domki”
 • poznawanie różnych rodzajów domów
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • rozwijanie sprawności manualnej i percepcji wzrokowej
 1. „Urządzenia elektryczne”
 •  zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi
 • poznanie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych
 • nazywanie i wskazywanie części ciała występujących podwójnie, stosowanie słowa „para”
 • rozwijanie zdolności muzycznych
 • doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności konstrukcyjnych

   3„A deszcz pada i pada”

 •  obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych
 • rozwijanie mowy, umiejętności wypowiadania się zdaniami
 • ćwiczenie narządów artykulacyjnych
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej i koordynacji wzrokowo – ruchowej
 1. „ Dbamy o zdrowie”
 •  zapoznanie dzieci ze sposobami dbania o zdrowie (prawidłowe odżywianie, dbanie o higienę, zapobieganie chorobom)
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie sprawności fizycznej, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu

 5.„Znamy różne sklepy”

 •  zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami sklepów i pracą ekspedientki
 • przybliżenie zasad kulturalnego zachowania się w sklepie
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów oraz porównywania ciężaru
 • rozwijanie ekspresji plastycznej i ćwiczenie sprawności manualnej
 • przybliżenie zasad bezpieczeństwa podczas zakupów w marketach