Czego się uczymy (JP)

Grupa Jezusowe Promyczki realizuje w marcu następujące tematy:

 1. „Zwierzęta prehistoryczne”
 •  przybliżanie dzieciom wiedzy na temat życia na Ziemi przed milionami lat
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • ćwiczenie sprawności manualnej
 1. „Wiosna tuż – tuż”
 •  zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi okresu przedwiośnia
 • zachęcanie do obserwowania przyrody
 • rozwijanie umiejętności tworzenia kolekcji, klasyfikowania elementów i określania ich cech
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • ćwiczenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej

    3.„Nadeszła wiosna”

 •  zapoznanie dzieci ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie wiosną
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną
 • rozwijanie zdolności technicznych
 • rozwijanie mowy i myślenia
 1. „Wielkanoc”
 •  zapoznanie dzieci ze znaczeniem Świąt Wielkiej Nocy i zwyczajami wielkanocnymi
 • rozwijanie zdolności plastycznych i sprawności manualnej
 • umuzykalnienie dzieci
 • kojarzenie przedmiotów z czynnościami, jakie dzięki nim wykonujemy
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie umiejętności liczenia