Czego się uczymy (JP)

Grupa „Jezusowych Promyków „, w miesiącu listopadzie realizuje następujące cele dydaktyczno-wychowawcze:

Tydzień 1 :

– rozwijanie mowy

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania

– kształtowanie poczucia rytmu

– rozwijanie sprawności manualnej i percepcji wzrokowej

Tydzień 2:

– zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi

– nazywanie i wskazywanie części ciała występujących podwójnie

– umuzykalnianie dzieci

– rozwijanie sprawności manualnej

– rozwijanie mowy

Tydzień 3:

– rozwijanie mowy

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania

– umuzykalnianie dzieci

– rozwijanie umiejętności manualnej

Tydzień 4 :

– rozwijanie mowy

– rozwijanie umiejętności liczenia

– rozwijanie sprawności manualnej

– zapoznanie z pracą stomatologa