Czego się uczymy (JP)

W listopadzie grupa „Jezusowe Promyki” realizuje następujące tematy:

Rodzina – największy skarb

– wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną, rozwijanie empatii wobec członków rodziny

– rozwijanie koncentracji uwagi
– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
– kształtowanie poczucia rytmu oraz umiejętności wokalnych
– poznanie instrumentu perkusyjnego – kołatki
– kształtowanie pojęcia para
– poszerzanie słownictwa czynnego
– rozwijanie wyobraźni twórczej
– rozwijanie pamięci
– rozwijanie sprawności manualnej

 

Mój dom

– posługiwanie się liczebnikami porządkowymi
– rozwijanie mowy, wzbogacanie słownictwa czynnego dzieci (o słowa związane z rodziną)
– wzbogacanie słownictwa
– rozwijanie intuicji geometrycznej
– rozwijanie spostrzegania wzrokowego
– rozwijanie mowy i myślenia
– poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w domu

Moje prawa i obowiązki

– kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków

– rozwijanie koncentracji uwagi
– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
– kształtowanie poczucia rytmu

– rozwijanie empatii

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania

– rozszerzanie doświadczeń sensorycznych

– rozwijanie sprawności manualnych

– rozwijanie wypowiedzi słownych

 

Moje zdrowie i bezpieczeństwo

 

– wdrażanie do dbania o własne zdrowie, rozwijanie postawy prozdrowotnej

– rozwijanie koncentracji uwagi
– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

– utrwalanie znajomości numeru alarmowego 112
– rozwijanie słuchu muzycznego

– propagowanie zdrowego żywienia

– rozwijanie umiejętności samoobsługowych

– rozwijanie umiejętności liczenia, szeregowania i klasyfikowania

– rozwijanie zdolności manualnych

– utrwalanie wiedzy dotyczącej dbania o zdrowie

– rozwijanie mowy