Czego się uczymy (DM)

W czerwcu   grupa „Dzieci Maryi” realizuje następujące cele dydaktyczno – wychowawcze

 

1.Takie same i inne

-nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją

– poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie)

– zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata.

– dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także nie-powtarzalności innych, szanowanie jej.

-określanie podstawowych cech różniących poszczególne figury, zapoznanie z kulą

-rozwijanie mowy

-rozwijanie umiejętności czytania

– rozwijanie sprawności manualnych

-rozwijanie poczucia rytmu , umuzykalnienie dzieci

2.Na naszym podwórku

-uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów

– poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu

-rozwijanie orientacji przestrzennej

– rozwijanie intuicji geometrycznej

-doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania

-doskonalenie umiejętności czytania oraz rozwijanie słuchu fonemowego

-rozwijanie percepcji wzrokowej

3.4Nadszedł czas wakacji

– obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np.: w lesie, na łące).

– rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji;

– rozwijanie umiejętności czytania

-poznanie oznak lata

-poznawanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich podczas wakacyjnych wycieczek