Czego się uczymy (DM)

W maju grupa „Dzieci Maryi” realizuje następujące cele dydaktyczno – wychowawcze:
1. „Wiosna na łące”
zapoznanie z literą ż: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 zachęcanie do ruchu
 zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla,
 poszerzanie doświadczeń plastycznych
 zwrócenie uwagi na przystosowanie zwierząt do życia w danym środowisku,
 rozpoznawanie i nazywanie części ciała,
 rozwijanie logicznego myślenia i spostrzegawczości.

2. „Nasi kochani rodzice”
 stwarzanie sytuacji do dzielenia się wiedzą na temat swoich rodziców,
 – rozwijanie myślenia
 wypowiadanie się na temat spędzania wolnego czasu z rodzicami,
 rozwijanie sprawności manualnych
 rozwijanie mowy
 porównywanie masy przedmiotów
 prezentowanie własnych umiejętności podczas uroczystości

3. „Nasze zmysły”
 rozpoznawanie i nazywanie części ciała,
 rozwijanie logicznego myślenia i spostrzegawczości
 uświadomienie istnienia różnych narządów zmysłów
 rozwijanie umiejętności łączenia w pracy plastycznej różnorodnych materiałów
 doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10
 – umuzykalnienie i kształtowanie poczucia rytmu
 uświadamianie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka
 podkreślanie znaczenia zmysłu wzroku,
 poznawanie różnych rodzajów okularów.

4. „Dzieci z całego świata”
 budzenie zainteresowania własnym świętem
 zapoznanie z prawami dziecka
 rozwijanie mowy
 wzbudzanie zainteresowania życiem dzieci
 wykorzystywanie w pracy plastycznej różnorodnych materiałów
 rozwijanie umiejętności liczenia
 rozwijanie umiejętności wokalnych
 porównywanie warunków życia dzieci na różnych kontynentach
 rozwijanie techniki czytania,
 rozumienie takiej wartości jak przyjaźń.
W czerwcu grupa „Dzieci Maryi” realizuje następujące cele dydaktyczno – wychowawcze:
1. „Poznajemy różne zawody”
 przybliżenie wiadomości na temat wybranych zawodów,
 uświadamianie znaczenia pracy w życiu człowieka
 zapoznanie z pracą krawcowej
 zapoznanie z pracą ogrodnika i narzędziami, jakie w niej wykorzystuje,
 kształtowanie poczucia rytmu
 zapoznawanie z etapami powstawania chleba
 usprawnianie motoryki rąk
 zachęcanie do wypowiedzi na temat zawodów, jakie dzieci chciałyby wykonywać w przyszłości,
 zapoznawanie z właściwościami magnesu.

2. „Zwiedzamy nasz kraj”
 rozróżnianie środków lokomocji; określanie, w jaki sposób się poruszają,
 wykonanie formy przestrzennej
 przybliżenie wiadomości na temat rzeki Wisły
 kształtowanie poczucia rytmu
 dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
 rozwijanie sprawności manualnych
 poznawanie ważniejszych zabytków i miejsc Warszawy
 rozwijanie mowy
 poznawanie legend związanych z Krakowem
 nauka kroków i figur krakowiaka

3. „Wkrótce wakacje”
 zwracanie uwagi na zbliżające się wakacje,
 poszerzanie doświadczeń plastycznych
 uświadomienie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem,
 kształtowanie poczucia rytmu
 zwracanie uwagi na oznaki nowej pory roku,
 dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
 zwracanie uwagi na przedmioty potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek
 prezentowanie swoich umiejętności podczas uroczystości.