Czego się uczymy (DM)

W grudniu  grupa „Dzieci Maryi” realizuje następujące cele dydaktyczno – wychowawcze

1.tydzień ,, Co robimy w wolnym czasie?”

-Wprowadzenie dzieci w świąteczny nastrój związany z odwiedzinami św. Mikołaja, przypomnienie legendy dotyczącej życia św. Mikołaja

-rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólne wykonywanie zadań

-zabawy z literą ,,l”; rozwijanie słuchu fonemowego

-rozwijanie umiejętności klasyfikowania

-umuzykalnienie dzieci

-rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych

2. tydzień ,,To już zima”

  poszerza wiadomości na temat zimy, zimowych zabaw i ich bezpieczeństwa; pogłębianie doświadczeń z zakresu poznawania przyrody – dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w okresie zimy; zwrócenie uwagi na konieczność dokarmiania zwierząt zimą

rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

zachęcanie do zabaw badawczych

– zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 0, rozwijanie umiejętności liczenia

-zabawy z literą ,,y”

rozwijanie sprawności manualnej

 

3,4, tydzień ,,Święta tuż, tuż”

-Utrwalenie wiadomości nt świąt Bożego Narodzenia, zwyczajów bożonarodzeniowych  ( ubieranie choinki, przygotowanie wieczerzy wigilijnej)

-kształtowane umiejętności wypowiadania się na podstawie wysłuchanego utworu

-zabawy z literą ,,r”

-zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 6

-rozwijanie sprawności wzrokowej

-rozwijanie sprawności manualnej