Czego się uczymy (DM)

W marcu  grupa „Dzieci Maryi” realizuje następujące cele dydaktyczno – wychowawcze

I,,Nie jesteśmy sami w kosmosie”

-poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa; wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz

poznawanie nazw wybranych planet oraz ciekawostek na temat Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma

-doskonalenie słuchu fonemowego; zabawy z literą P, p

-rozwijanie sprawności manualnej

-doskonalenie umiejętności matematycznych, przeliczanie elementów, posługiwanie się pojęciami więcej, mniej oraz znakami <, >,= zabawy z cyfrą 8

– rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.

-rozwijanie poczucia rytmu oraz umuzykalnianie dzieci

-rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

 

II.Marcowa pogoda

obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)

– poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach, pojawienie się pierwszych wiosennych kwiatów

-prowadzenie wiosennych hodowli oraz obserwacji w kąciku przyrodniczym, wyciąganie wniosków na ich podstawie

-rozwijanie słuchu fonemowego; zabawy z literą C,c

-rozwijanie umiejętności klasyfikowania

-doskonalenie aparatu mowy poprzez zabawy artykulacyjne, dźwiękonaśladowcze

-rozwijanie sprawności manualnej

-doskonalenie percepcji wzrokowej

 

III.Tata jest kochany

opisywanie wyglądu taty, dostrzeganie  charakterystycznych cech (wygląd, charakter)

– określanie czynności domowych wykonywanych przez tatę.

utrwalenie poznanych figur geometrycznych, rozwijanie sprawności wzrokowej

utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów

-kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się oraz formułowania dłuższych wypowiedzi

 

IV.Nadeszła wiosna

utrwalenie wiadomości na temat praw rządzących światem przyrody w określonej porze roku; przypomnienie cech charakterystycznych dla wiosny: przyloty ptaków, kwitnienie kwiatów

-rozwijanie słuchu fonemowego; zabawy z literą Ł, ł