Czego się uczymy (BS)

Grupa Bożych Słoneczek realizuje w maju następujące cele dydaktyczno- wychowawcze

I. Łódź moje miast

 • rozbudzanie zainteresowań miastem, w którym mieszkamy, nazywanie swojej
 • miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków, miejsc
 • przypomnienie legendy o Łodzi, herbu, flagi oraz hymnu Łodzi
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • doskonalenie słuchu fonemowego
 • doskonalenie sprawności manualnej

 

II.Polska mój dom

 

 • poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego powstania
 • podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu
 • poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniej- szych miejsc
 • nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, Morza Bałtyckiego, gór Tatr – oraz większych miast Polski
 • rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej
 •  rozwijanie umiejętności przeliczania oraz dodawania i odejmowania w zakresie określonego zbioru
 • doskonalenie percepcji wzrokowej

 

III.Teatr

 

 • poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracu-jących (aktor, reżyser, scenograf)
 •  rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie mowy, umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi -rozwijanie wyobraźni, fantazji oraz ekspresji artystycznej poprzez różną formę aktywności, – rozwijanie umiejętności słuchania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości

 

IV.Święto rodziców

 

 • podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują
 • opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)
 • określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny.
 • umuzykalnienie i rozwijanie poczucia rytmu
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności liczenia