Pieśni na Wielki Post

WIELKI POST I OKRES WIELKANOCNY

W SWE RAMIONA MNIE WEŹ

W swe ramiona mnie weź e D
Mocą krzyża dodaj sił C D e
W księgę życia wpisz mnie e D e
Do swej chwały przyjąć chciej C D e

RYSUJĘ KRZYŻ

1. Rysuję krzyż z kropelką krwi i z jedną dużą łzą h e Fis h
Za krzyżem drzwi – do nieba drzwi, dla mnie otwarte są h e Fis h H7

Ref. Za ten krzyż i Twoje łzy, za serdeczne krople krwi – e h
Jezu dziękuję Ci! Fis h H7
Za otwarte nieba drzwi, drogą, którą szedłeś Ty – e h
Jezu dziękuję Ci! Fis h

2. Ten ciężki krzyż, o Jezu mój pomogę dźwigać Ci
Żeby ten pot i ciężki znój czegoś uczyły dziś.

3. Dźwigam ten krzyż i dźwigać chcę za grzeszny cały świat
Obmyję Ci z ramienia Krew i Twoich drogich szat.

 

TA KREW

Ta Krew z grzechu obmywa nas, D G A D h
Ta Krew czyni nas bielszym od śniegu, h G A D
Ta Krew z grzechu obmywa nas,
to jest Baranka święta Krew.
Jego Krew, święta Krew,
Jego Krew, święta Krew z Golgoty.

 

 
ZBAWIENIE PRZYSZŁO PRZEZ KRZYŻ

1. Zbawienie przyszło przez krzyż, h e h
Ogromna to tajemnica e h E Fis
Każde cierpienie ma sens,
Prowadzi do pełni życia.

Ref.: Jeżeli chcesz Mnie naśladować, Fis h
To weź swój krzyż na każdy dzień e Fis
I chodź ze Mną zbawiać świat h e
Kolejny już wiek. Fis h

2. Codzienność wiedzie przez Krzyż,
Większy im kochasz goręcej.
Nie musisz ginąć już dziś,
Lecz ukrzyżować swe serce.

3. Każde spojrzenie na krzyż
Niech niepokojem zagości,
Bo wszystko w życiu to nic
Wobec tak wielkiej miłości
ZWYCIĘŻCA ŚMIERCI

1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, G D G C D G
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.
Naród niewierny trwoży się, przestrasza, G e C a D
Na cud Jonasza. Alleluja! C D G C D G

2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,
Anioł zstępuje, niewiasty pociesza:
Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został,
Pan zmartwychpowstał. Alleluja!

 

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN I ŻYJE DZIŚ

Ref.: Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, e C G D
blaskiem jaśnieje noc
Nie umrę, nie lecz będę żył,
Pan okazał swą moc
Krzyż to jest brama Pana, a e G D
jeśli chcesz przez nią wejdź
Zbliżmy się do ołtarza,
Bogu oddajmy cześć
1. Dzięki składajmy Mu, bo wielka jest jego łaska e D G a H7
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić
Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł aby nas zbawić

2. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom
Pan, moja moc i pieśń, podtrzymał gdy mnie popchnięto
Już nie będę się bał – cóż może zrobić mi śmierć?
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń

3. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona
Tańczmy dla niego dziś, prawica Pańska wzniesiona
ZMARTWYCHWSTAŁ JEZUS NASZ PAN

Zmartwychwstał Jezus nasz Pan, G D
zmartwychwstał Jezus nasz Pan, /x 2 D G

On żyje (żyje), On żyje (żyje), D G
Zmartwychwstał Jezus nasz Pan. C D G

Kiedyś wino i chleb ADE
Teraz ciało i chleb ADE
Możesz wierzyć lub nie ADE
To naprawdę dzieje się DdA
I.
Ciągle czekasz na cud, fisDE
Niespokojny twój duch fisDE
A ja przypomnę że fisDE
W ciszy i przy blasku świec cud największy dzieje się Dd

Ref. Kiedyś wino i chleb……

II
Wypatrujesz co dnia
Czekasz na jakiś znak
A ja przypomnę, że
W ciszy i przy blasku świec
Cud największy dzieje się

Zmartwychwstał Pan i