Pieśni i piosenki

HYMN PRZEDSZKOLA (na mel. „Oda do radości”)

On jak Chrystus kochał dzieci
On jak Chrystus tulił je
On ogniem miłości płonął
I jak świeca spalał się

To nasz Edmund Bojanowski
On przykładem dla nas jest
Jak zaufać Opatrzności
I być dobrym dzieckiem też

Więc radośnie dziś śpiewajmy
I oddajmy Bogu cześć
Niech z serc naszych hymn popłynie
Tak jak uwielbienia pieśń

Przedszkolaki się radują
Wznoszą w niebo dźwięków ton
Niechaj Bóg pobłogosławi
Serc dziecięcych wielki plon

Przyjdź do nas cicho, jak Baranek
Bezbronny, łagodny, biały Panie
I zmiłuj się, i zmiłuj się
I zmiłuj się, i zmiłuj się
I pokój nam daj

Światłość w ciemności świeci
I ciemność jej nie ogarnia

 

Chcę wywyższać Imię Twe,
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę.
Panie, dziś raduję się,
Bo przyszedłeś, by mnie zbawić.
Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie.
Na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług.
Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty.
Chcę wywyższać Imię Twe.

AAA-Alleluja
Ho-ho-ho-hosanna.
Mój Pan kocha mnie,
Jego radość jest w sercu mym.

Przyjdę do Was w moim Duchu
I rozraduję wasze serca.

Dotknij, Panie moich oczu, abym przejrzał.
Dotknij, Panie moich warg, abym przemówił z uwielbieniem.
Dotknij, Panie mego serca i oczyść je.
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.

Bóg, nasz Pan jest dobry cały czas. – 2x
Więc uwielbiaj G – 4x

Panie, spraw bym był świątynią
czystą, świętą i prawdziwą.
Chcę Ci śpiewać i dziękować i na wieki Twoim być.

Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń – Chwała Barankowi. – 2x
Alleluja, alleluja. – 2 x
Alleluja, alleluja – Chwała i Cześć.

Z wielką ufnością i pokojem
Moje serce w Tobie odpoczywa.
Jak dłoń, jak dłoń
W dłoni przyjaciela.

Jam dzieckiem Twym,
Które nie mówi jeszcze.
Wyciągam Swe ręce do nieba,
Aby przytulić Jezusa.

Szumią w lesie drzewa, ptak na ganku śpiewa.
Kwiat się pnie wysoko, słońce puszcza oko.
A ja od samego rana
Śpiewam dla mojego Pana.

Śpiewaj Panu, gdy idziesz ulicą.
Śpiewaj Panu, gdy siedzisz na łące.
Śpiewaj Panu, gdy mówisz „Dzień dobry”,
Napotkanej na liściu biedronce.
Śpiewaj Panu, śpiewaj Panu. -2x

Bóg kocha mnie takiego jakim jestem.
Raduje się każdym moim gestem.
Alleluja, Boża radość mnie rozpiera – uuu.

Święta Maryjo, Królowo naszych codziennych spraw.
Prowadź nas jasną drogą. -2x
Aż do niebieskich bram. /-2x

Jesteś Królem -2x
Królem jest Bóg. /-2x
Podnieśmy wszyscy nasze serca.
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie.
Stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go.

Jezus Chrystus moim Panem jest – Alleluja. -2x
On kocha mnie, On kocha mnie – Alleluja. -2x
I Maryja, moją Matką jest – Alleluja. -2x
Ona kocha mnie, Ona kocha mnie – Alleluja. -2x

Skacz, skacz na chwałę Pana.
Klaszcz, klaszcz – uwielbiając Go.
Tańcz, tańcz z nami dla Niego.
Jedyną radość daje On.

Dzisiaj spojrzał na mnie Pan
I ja też spojrzałem na Niego.
Dzisiaj spojrzał na mnie Pan,
Powiedziałem Mu – kocham Cię.

Ty jesteś Miriam – Królowa Aniołów.
Niepokalana, niezwyciężona w boju.
Ty depczesz głowę starodawnego węża.
Pod Twą obronę, uciekamy się. -3x

 

Kiedyś wino i chleb ADE
Teraz ciało i chleb ADE
Możesz wierzyć lub nie ADE
To naprawdę dzieje się DdA
I.
Ciągle czekasz na cud, fisDE
Niespokojny twój duch fisDE
A ja przypomnę że fisDE
W ciszy i przy blasku świec cud największy dzieje się Dd

Ref. Kiedyś wino i chleb……

II
Wypatrujesz co dnia
Czekasz na jakiś znak
A ja przypomnę, że
W ciszy i przy blasku świec
Cud największy dzieje się

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,
blaskiem jaśnieje noc
Nie umrę, nie lecz będę żył,
Pan okazał swą moc
Krzyż to jest brama Pana,
jeśli chcesz przez nią wejdź
Zbliżmy się do ołtarza,
Bogu oddajmy cześć

1. Dzięki składajmy Mu, bo wielka jest jego łaska
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić
Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł aby nas zbawić

Zwycięzca śmierci, piekła i szatana.
Wychodzi z grobu dnia trzeciego zrana:
Naród niewierny trwoży się, przestrasza,
Na cud Jonasza, Alleluja.

Ziemia się trzęsie…. straż się grobu miesza….
Anioł zstępuje… niewiasty pociesza:
Patrzcie mówi im, grób się próżny został,
Pan zmartwychpowstał — Alleluja

Ja wierzę, że to Jezus-wierzę, że On Synem Boga jest.
On zmarł i powstał, aby żyć i za cenę śmierci życie dał.
Wierzę, że jest tu teraz (On tu teraz jest),stoi pośród nas (stoi pośród nas)
Ma moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc),ma przebaczenia dar.

Jezus najwyższe Imię,
nasz Zbawiciel, Książe Pokoju.
Emmanuel, Bóg jest z nami.
Odkupiciel słowa żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech, Baranek na wieki,
Królów Król i Panów Pan.

Spotkałem dziś Jezusa

I On powiedział mi (że co?)
Że jest mym przyjacielem
Do końca moich dni.
Dlatego chcę wielbić Cię,
Dlatego mówię kocham Cię,
Dlatego szukam Cie co dzień.

Ofiaruję Tobie Panie mój

Całe życie me,
Cały jestem Twój, aż na wieki.
Oto moje serce przecież wiesz,
Tyś miłością mą jedyną jest.

Ty w ofierze mojej Panie mój,
Cały dajesz się,
Cały jesteś mój, aż na wieki.
Oto moje serce przecież wiesz,
Miłość Twoja niech umocni je.

Dziękuję Ci, za to życie, które dałeś mi G D e C D
Dziękuję Ci, za te wszystkie noce i dni G D e C D
Hojny jesteś tak: G D e Stworzyłeś dla nas ten piękny świat C D
I wszystko oddałeś nam G D e
Podziękować Tobie Boże chcę
za to wszystko co mam C D G

Skarby Jana Pawła II

Karol Wojtyła, gdy był mały, e
nie wiedział, że ma być papieżem a
którego świat ogłosi świętym, D
którego Bóg za wzór wybierze. G H7 e
Gdy został Janem Pawłem Drugim e
– On z Polaków rodu a
Szukając sercem Bożych skarbów D
Sam stał się SKARBEM wśród narodów G H7 e D

Skarby?? Skarby!! Chcesz je znaleźć? G C
Bądź podobny do Niego G D
i podążaj z nami ścieżką E a
Jana Pawła Drugiego! D

Skarby? Skarby! Chcesz je znaleźć? G C
Bądź podobny do Niego G D
i podążaj z nami ścieżką E a
Jana Pawła Drugiego! D
Polskiego Świętego C D G

Lubiłeś chodzić
1.Lubiłeś chodzić po górskich ścieżkach, E cis
Podziwiać piękno zachodu słońca A H7
Dzisiaj na Bożej hali gazdujesz gis cis
I szlak do nieba nam wskazujesz. A H7 E
Ref: Biały Pasterzu z gorącym sercem A H7
Ojcze Święty zawołaj raz jeszcze gis cis
Niech zstąpi Duch Twój (x2) A H7 A H7
I odnowi ziemię. /x2 A H 7 cis
2.W swoje ramiona świat cały brałeś
To, co słabe miłością leczyłeś
Swe wielkie serce ludziom dałeś
Bo Ojcem naszym i bratem byłeś