Pieśni Edmundowe

Bł. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO
HYMN PRZEDSZKOLA (na mel. „Oda do radości”)
On jak Chrystus kochał dzieci
On jak Chrystus tulił je
On ogniem miłości płonął
I jak świeca spalał się
To nasz Edmund Bojanowski
On przykładem dla nas jest
Jak zaufać Opatrzności
I być dobrym dzieckiem też
Więc radośnie dziś śpiewajmy
I oddajmy Bogu cześć
Niech z serc naszych hymn popłynie
Tak jak uwielbienia pieśń
Przedszkolaki się radują
Wznoszą w niebo dźwięków ton
Niechaj Bóg pobłogosławi
Serc dziecięcych wielki plon

DRZEWO

Choć minęło tyle lat, bo w dziewiętnastym żył wieku
to wciąż wzoru szuka świat w „serdecznie dobrym człowieku”
W każdej biedzie on miał serce służyć gotowe
wszystkim pomagać chciał powtarzając te słowa:

Ref.: To co robimy, robimy dla Boga
Przeszkód się nie boimy, nie straszna nam droga
Czuwa nad nami Oko Opatrzności
Trud mamy za nic wobec takiej miłości.

Był jak drzewo, które chce użyczyć wszystkim schronienia
cóż odpowie więc na te rozdzierające westchnienia
Dzieci samotnych łzy i Chrystusa wezwanie:
„Pójdź Edmundzie to Ty Ojcem dla nich się staniesz”.

Drzewo rośnie i juz ma tak rozłożystą koronę
że ogarnia cały świat gałęzie ma niezliczone
Afrykański to żar czy Syberii to zimy
niosą owoców dar z myślą: „To co robimy”.

W każdej biedzie naszych dni na ziemi łzami zalanej
zawsze dopomoże mi ten czciciel Niepokalanej
Spieszy się w niebie tam Edmund nasz Bojanowski
w porę przypomnieć nam gdy przygniotą nas troski.

KAŻDA DOBRA DUSZA
1. Nie wystarczy wiele mówić o miłości D e G D/ D G/ D e A
Nie wystarczy wiele mówić o dobroci D e A D x 2
Nie wystarczy wiele czynić bez miłości
Trzeba życiem swoim świadczyć, że:
Ref: Każda dobra dusza jest jako ta świeca
Która sama się spala, a innym przyświeca (2x)
2. Służyć drugim, wielkim ogniem płonąć dla nich
Oddać wszystko, życie swe z miłości tracić
Żyć nadzieją, w sercu Matki złożyć troski
Jak nasz Ojciec, Edmund Bojanowski
OKULARNIKU NASZ BOŻY

1. Choć oczy jak wszyscy mamy
i niby wszystko widzimy,
to jeszcze coś przegapiamy
w świecie, po którym chodzimy.
– Rosy kropelkę maleńką
i w łezce smutek niebieski,
bo gdzieś pędzimy za prędko
z sercem, jak pustym orzeszkiem.

Ref. Stukamy do nieba sercami, c e F C d a E a
Żeby im oczy otworzył
Swej wiary okularami
Okularniku nasz Boży!
Ty z Bogiem widziałeś wszystko:
i bóle, i smutki, i troski…
Bo z sercem byłeś tak blisko,
Edmundzie nasz Bojanowski!

2. Pomóż nam z Bogiem odkrywać
cud nowy w każdej z pór roku
i Boży ślad odgadywać
wszędzie i na każdym kroku.
Naucz nas też jak się służy
Razem z twoimi siostrami,
Jak ludziom niebo się wróży
Swymi dobrymi rękami.

KAŻDEGO BÓG PROWADZI INNĄ DROGĄ
1. Nasz Ojciec Edmund chciał wiele osiągnąć
Wielkie marzenia i plany miał
Lecz Pan Bóg sam go zawrócił z drogi
I przedstawił swój odwieczny plan
Ref.: Każdego Bóg prowadzi inną drogą
Po której idąc ma dojść do Niego
Nie ważne czy przez wielkość i sławę
Czy cicho żyjąc osiągnie niebo
2. Gdy jedni patrzą na niego z litością
On swoje modły do Boga śle
Ma słabe zdrowie – mówią z żałością –
On wielkie dzieło rozpoczyna swe
3. Co w oczach ludzi zda się być słabe
Bóg za narzędzie wybiera swe
Żyje miłością, nie liczy na sławę
Bo wolę Bożą on wypełniać chce

BŁ. EDMUND BOJANOWSKI
1. Edmund Bojanowski czemu o Nim mowa
On jest dzieci i opiekunem uczył kochać Boga
Ref.: O Boska Opatrzności
Czuwaj dziś nad nami
Byśmy jak Edmund
W miłości wzrastali/ 2x
2. Rączki małych dzieci do modlitwy składał
O dobroci i Wszechmocy Boga opowiadał
3. I jak służyć biednym uczył też maluchy
One chętnie go słuchały, bo to dzielne zuchy

 

DOBRA DUSZA

Słowa: Adam Szafraniec (Baśniowa Kapela)

Muzyka: Adam Szafraniec, Artur Kaszowski

  1. Dobra dusza jest

Jest jak ta świeca

Sama spala się

A innym przyświeca

 

  1. Dobra dusza ma

Ma wielkie serce

Prócz miłości jej

Nie trzeba nic więcej

 

Refren:

Nie bój się

On prowadzi cię

Nie bój się

Śmiało idź przed siebie

Nie bój się

On prowadzi cię

Nie bój się

Troszczy się o ciebie

 

  1. Dobra dusza chce

Chce służyć Bogu

Żeby siłę mieć

Je dużo pierogów

 

  1. To był taki żart

Żart lecz naprawdę

Trzeba modlić się

Mieć serce otwarte

 

Refren:

Nie bój się…

 

  1. Dobra dusza to

To znak świętości

Zaufajmy jej

Bo działa z miłości

 

  1. Matka Boża zna

Zna nas i czuwa

Ona blisko jest

Jej warto zaufać