Pieśni adwentowe-kolędy i pastorałki

MARANA THA

Ref.: Marana tha, przyjdź Jezu Panie, A D A D
w Swej chwale do nas zejdź! A E
Marana tha, usłysz wołanie, A D A D
gdy się wypełnią wieki! A E A a

1. Jak rosy chłód na spragniony grunt, a d a d
jak dobry chleb na głodnego dłoń. a d a E A

2. W Dziecięciu Ty objawiasz się nam,
przez wichru szum dajesz poznać się.

3. W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam
przez Ciała, Krwi tajemniczą moc.

4. Gdy miłość swą okażemy wkrąg,
przychodzisz już dziś na ziemię swą.

Zak. Marana tha, usłysz wołanie,
gdy się wypełnią wieki!

OTO IDZIE MÓJ BÓG

Oto idzie mój Bóg, D h G A
Oto idzie mój Król,
Oto Zbawiciel mój,
A imię Jego-Jezus /x2

Tęsknię za Tobą, Panie G A e (D)
Wiem, że przyjdziesz niebawem,
Z głębi serca dziś wołam
MARANA THA! /x2

ŚWIATEŁKA, ŚWIATEŁKA

1. Pan Bóg ma uśmiech jak słońce, D A
co na kolorach gra, A D
A dziecko Go kochające
w oczach światełka ma.

Ref.: Światełka, światełka, jesteśmy Boże światełka,
Światełka, światełka nie zgasną choć i idzie noc.

2. W Kościele lampka czerwona
promykiem modli się,
A iskra w noc zapalona
wciąż Bogu świecić chce.

3. Pan Jezus światło zaświecił,
by nikt nie zgubił się
I nam też kazał tak świecić,
gdy ciemno jest i źle.

A JA CZEKAM NA CIEBIE, MÓJ JEZU

1. A ja czekam na Ciebie mój Jezu, C F G
tak jak kiedyś inni czekali. F G C
A ja czekam na Ciebie mój Jezu,
patrz w ciemności światełko się pali.

Ref.: Jezu przyjdź wołam Cię Jezu przyjdź! F C d G C
Jezu przyjdź wołam Cię Jezu przyjdź! x 2

2. A ja czekam na Ciebie mój Jezu,
żebyś przyszedł pomiędzy ludzi.
A ja czekam na Ciebie mój Jezu,
byś drzemiące serca obudził

 

Dzisiaj w Betlejem

Dzisiaj w Betlejem (2X)
wesoła nowina
że Panna czysta (2X)
porodziła Syna

Chrystus się rodzi nas oswobodzi
Anieli grają, króle witają
pasterze śpiewają, bydlęta klękają
cuda, cuda ogłaszają.

2. Maryja Panna ( 2X)
Dzieciątko piastuje
i Józef święty(2X)
Ono pielęgnuje

Chrystus się rodzi……

3. Choć w stajeneczce (2X),
Panna Syna rodzi
przecież On wkrótce (2X),
ludzi oswobodzi

Chrystus się rodzi……

4. I Trzej Królowie ( 2X)
od Wschodu przybyli
i dary Panu (2X)
kosztowne złożyli

Chrystus się rodzi……

5. Pójdźmy tez i my (2X),
przywitać Jezusa
Króla nad królmi, (2X),
uwielbić Chrystusa
Chrystus się rodzi……

Gdy śliczna Panna

1. Gdy śliczna Panna Syna kołysała
z wielkim weselem tak Jemu śpiewała
Lili lili laj, moje dzieciąteczko
Lili lili laj, śliczne Paniąteczko

2.Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu
pomóż radości wielkiej sercu memu
Lili lili laj, wielki królewiczu
Lili lili laj, niebieski Dziedzicu

3.Sypcie się z nieba, śliczni Aniołowie
Śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie
Lili lili laj, mój wonny Kwiateczku
Lili lili laj, w ubogim żłóbeczku

4. Cicho wietrzyku, cicho południowy
cicho owiewaj, niech śpi Panicz nowy
lili lili laj, mój wdzięczny Syneczku
lili lili laj, miluchny robaczku

5. Śpijże już wdzięcznie, moja perło droga
niech Ci snu nie rwie żadna przykra trwoga
lili lili laj, mój śliczny rubinie
lili lili laj, póki sen nie minie

6. Nic mi nie mówisz, o kochanie moje
Przecież pojmuję w sercu słowo Twoje
Lili lili laj, o Boże Wcielony
Lili lili laj , nigdy niezmierzony

BÓG SIĘ RODZI
1. Bóg się rodzi, moc truchleje
Pan niebiosów obnażony
Ogień krzepnie blask ciemnieje
Ma granice Nieskończony
Wzgardzony okryty chwałą
Śmiertelny Król nad wiekami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami

2. W nędznej szopie urodzony
Żłób Mu za kolebkę dano
Cóż jest, czym był otoczony
Bydło pasterze i siano
Ubodzy, was to spotkało
Witać Go przed bogaczami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami

3. Potem i króle widziani
cisną się między prostotą
niosąc dary Panu w dani
mirę, kadzidło i złoto
Bóstwo to razem zamieszkało
z wieśniaczymi ofiarami
a Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami

4. Podnieś rękę Boże Dziecię
błogosław ojczyznę miłą
w dobrych radach w dobrym bycie
wspieraj jej siłę swą siłą
dom nasz i majętność całą
i wszystkie wioski z miastami
a Słowo Ciałem się stało
i zamieszkało między nami

LULAJŻE, JEZUNIU

1. Lulajże, Jezuniu moja perełko
Lulaj, ulubione me pieścidełko
Lulajże, Jezuniu lulajże, lulaj
A Ty Go Matulu, w płaczu utulaj

2. Zmknijże, znużone płaczem powieczki
Utulże zemdlone łkaniem usteczki
Lulajże, Jezuniu lulajże lulaj
A Ty Go Matulu, w płaczu utulaj

3. Lulajże, piękniuchny mój aniołeczku
Lulajże, maluchny świata kwiateczku
Lulajże, Jezuniu lulajże, lulaj
A Ty Go Matulu, w płaczu utulaj

4. Lulajże różyczko najozdobniejsza
Lulajże lilijko najprzyjemniejsza
Lulajże, Jezuniu lulajże, lulaj
A Ty Go Matulu, w płaczu utulaj

5. Lulajże, przyjemna oczom gwiazdeczko
Lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko
Lulajże, Jezuniu lulajże, lulaj
A Ty Go Matulu, w płaczu utulaj

5. My z Tobą tam w niebie spocząć pragniemy
Ciebie tu na ziemi kochać będziemy
Lulajże, Jezuniu lulajże, lulaj
A Ty Go Matulu, w płaczu utulaj

CICHA NOC
1. Cicha noc, święta noc
Pokój niesie ludziom wszem
A u żłóbka matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad Dzieciątka snem (2X)

2. Cicha noc, święta noc
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni
Gdzie się spełnił cud (2X)

3. Cicha noc, święta noc
Narodzony Boży Syn
Pan wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odpuszczenie win (2X)

PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM

1. Przybieżeli do Betlejem pasterze
Grają skocznie Dzieciąteczku na lirze

Chwała na wysokość (2X)
A pokój na ziemi

2. oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże
Chwała na wysokość…

3. Anioł Pański, sam ogłosił te dziwy
Których oni nie słyszeli jak żywi
Chwała na wysokość….

4. dziwili się napowietrznej muzyce
I myśleli, co to będzie za dziecię
Chwała na wysokości…

5. Oto Mu się wół i osioł kłaniają
Trzej Królowie podarunki oddają
Chwała na wysokości….
6. I Anieli gromadami pilnują
Panna czysta wraz z Józefem piastują
Chwała na wysokości…..

7. Poznali Go Mesyjaszem być prawym
Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym
Chwała na wysokości……….

8. My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy
I z całego serca wszyscy kochamy
Chwała na wysokości…..

W ŻŁOBIE LEŻY

1. W żłobie leży, któż pobieży,
kolędować Małemu
Jezusowi Chrystusowi,
dziś nam narodzonemu
Pastuszkowie przybywajcie
Jemu wdzięcznie przygrywajcie
jako Panu naszemu

2. My zaś sami z piosneczkami,
za wami pośpieszymy
A tak Tego Maleńkiego
niech wszyscy zobaczymy
Jak ubogo narodzony
Płacze w stajni położony
Więc Go dziś ucieszymy

3. Naprzód tedy, niechaj wszędy,
zabrzmi świat wesołości
że posłany nam jest dany
Emmanuel w niskości
Jego tedy przywitamy
Z aniołami zaśpiewamjmy
Chwała na wysokości

4. Witaj Panie, cóż się stanie
Że rozkosze niebieskie
Opuściłeś a zstąpiłeś
Na te niskości ziemskie
,,Miłość moja to sprawiła
Że człowieka wywyższyła
pod nieba empirejskie”

W DZIEŃ BOŻEGO NARODZENIA

1. W dzień Bożego Narodzenia
Radość wszelkiego stworzenia
Ptaszki w górę podlatują
Jezusowi wyśpiewują, wyśpiewują

2. Słowik zaczyna dyszkantem
Szczygieł mu wtóruje altem
Szpak tenorem krzyknie czasem
A gołąbek gruchnie basem (2X)

3. A mazurek ze swym synem
Świergąc siedzą za kominem
Ach cierp. Cierp, cierp, miły Panie
Póki ten mróz nie ustanie (2X)

4. gdy ptactwo Boga uczciło
Co żywo się rozproszyło
Ludziom dobry przykład dali
Ażeby Go uwielbiali (2X)

GDY SIĘCHRYSTUS RODZI

1. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi
Aniołowie się radują pod niebiosy wyśpiewują
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo

2.Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli
Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli
Bo się narodził Zbawiciel
Wszego świata Odkupiciel
Gloria…..

3,,O niebieskie duchy i posłowie nieba
powiedzcież wyraźnie , co nam czynić trzeba
bo my nic nie pojmujemy
ledwo od strachu żyjemy
Gloria…

4.Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone
W pieluszki powite, w żłobie położone
Oddajcie Mu pokłon boski
On osłodzi wasze troski
Gloria…
5.A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli
Zaraz do Betlejem śpieszno pobieżeli
I zupełnie tak zastali, jak Anieli im zaznali
Gloria…

6.A stanąwszy w miejscu pełni zadumienia
Iż się Bóg tak zniżył do swego stworzenia
Padli przed Nim na kolana, i uczcili swego Pana
Gloria…

MIZERNA CICHA STAJENKA LICHA

1. Mizerna cicha stajenka licha
Pełna niebieskiej chwały
Oto leżący, przed nami śpiący
W promieniach Jezus mały

2. Nad Nim Anieli w locie stanęli
I pochyleni klęczą
Z włosy złotymi, skrzydły białymi
Pod malowana tęczą

3. Wielkie zdziwienie, wszelkie stworzenie
Cały świat orzeźwiony
Mądrość Mądrości, Światłość Światłości
Bóg Człowiek tu wcielony

4. I oto mnodzy ludzie ubodzy
Radzi oglądać Pana
Pełni natchnienia, pełni zdziwienia
Upadli na kolana

5. Długo czekali, długo wzdychali
Aż niebo rozgorzało
Piekło zawarte, niebo otwarte
Słowo się Ciałem stało

6. Hej ludzie prości, Bóg z nami gości
Skończony czas niedoli
On daje siebie, chwała na niebie
Pokój wam dobrej woli
JEZUS MALUSIEŃKI

1. Jezus malusieńki leży nagusieńki
płacze z zimna, nie dała Mu Matula sukienki (2X)

2. Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła
W który dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła (2X)

3. Nie ma kolebeczki ani poduszeczki
We, żłobie Mu położyła sianka pod główeczki (2X)

4. Matusia truchleje, serdeczne łzy leje
,,o mój Synu! Wola Twoja nie moja się dzieje” (2X)

5. Pokłon oddajemy, Bogiem je wyznajemy
To Dzieciątko ubożuchne ludziom ogłaszajmy (2X)

6. Niech Je wszyscy znają, serdecznie kochają
Za tak wielkie poniżenie chwałę Mu oddają (2X)
Z NARODZENIA PANA

1. Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły
Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły
Radość ludzi wszędzie słynie
Anioł budzi przy dolinie
Pasterzy co paśli pod borem woły

2. wypada wśród nocy ogień z obłoku
Dumają pasterze w takim widoku
Każdy pyta co się dzieje
Czy nie świta czy nie dnieje
Skąd ta łuna bije tak miła oku

3.Ale gdy anielski głos usłyszeli
zaraz do Betlejem prosto bieżeli
tam witali w żłobie Pana
4.Odchodzą z Betlejem pełni wesela
Że już Bóg wysłuchał próśb Izraela
Gdy tej nocy to widzieli
Co prorocy widzieć chcieli
W ciele ludzkim Boga i Zbawiciela

5.I my z pastuszkami dziś się radujmy
Chwałę z Aniołami wraz wyśpiewujmy
Bo ten Jezus z nieba dany
Weźmie nas między niebiany
Tylko Go z całego serca miłujmy
Poklękali na kolana
i oddali dary, co z sobą wzięli

MĘDRCY ŚWIATA MONARCHOWIE

1. Mędrcy świata, monarchowie
Gdzie spiesznie dążycie
Powiedzcież nam, Trzej Królowie
Chcecie widzieć Dziecię
Ono w żłobie nie ma tronu
I berła nie dzierży
A proroctwo Jego zgonu
Już się w świecie szerz

2.Mędrcy świata, złość okrutna
Dziecię prześladuje
Wieść okropna, wieść to smutna
Herod spisek knuje
Nic monarchów nie przestrasza
do Betlejem spieszą
gwiazda Zbawcę im ogłasza
nadzieją się cieszą
3.Przed Maryją stają społem
Niosą panu dary
Przed Jezusem biją czołem
Składają ofiary
Trzykroć szczęśliwi Królowie
Któż wam nie zazdrości
Cóż my damy, kto nam powie
Pałając z miłości

4.Tak jak każą nam kapłani
Damy dar troisty
Modły, pracę niosąc w dani
I żar serca czysty
To kadzidło, mirę, złoto
Niesiem, Jezu szczerze
Co dajemy Ci z ochotą
Od nas przyjm w ofierze

NIE BYŁO MIEJSCA

1. Nie było miejsca dla Ciebie
W Betlejem w żadnej gospodzie
I narodziłeś się Jezu
W stajni, w ubóstwie i chłodzie
Nie było miejsca, choć zszedłeś
Jako Zbawiciel na ziemię
By wyrwać z czarta niewoli
Nieszczęsne Adama plemię

2. Nie było miejsca, choć chciałeś
Ludzkość przytulić do łona
I podać z krzyża grzesznikom
Zbawcze, skrwawione ramiona
Nie było miejsca, choć szedłeś
Ogień miłości zapalić
I przez swą mękę najdroższą

3. Gdy liszki mają swe jamy
i ptaszki swoje gniazdeczka
Dla Ciebie brakło gospody
Tyś musiał szukać żłóbeczka
a dzisiaj czemu wśród ludzi
tyle łez jęków, katuszy
Bo nie ma miejsca dla Ciebie
W niejednej człowieczej duszy

świat od zagłady ocalić

WESOŁĄ NOWINĘ

1. Wesołą nowinę, bracia słuchajcie
Niebieską dziecinę ze mną witajcie
Jak mi ta nowina
Mów gdzie jest ta Dziecina
Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli

2. Bogu chwałę głoszą na wysokości
Pokój ludziom głoszą duchy światłości
Jak mi ta nowina
Mów gdzie jest ta Dziecina
Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli

3. Panna nam powiła Boskie Dzieciątko
Pokłonem uczciła to Niemowlątko
Jak mi ta nowina
Mów gdzie jest ta Dziecina
Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli

TRYUMFY KRÓLA

1. Tryumfy Króla Niebieskiego
Zstąpiły z nieba wysokiego
Pobudziły pasterzów
Dobytku swego stróżów
śpiewaniem (3X)

2. Chwała bądź Bogu w wysokości
A ludziom pokój na niskości
Narodził się Zbawiciel
Dusz ludzkich Odkupiciel
Na ziemi (3X)

3. Zrodziła Maryja dziewica
Wiecznego Boga bez rodzica
By nas z piekła wybawił
A w niebieskich postawił
Pałacach (3X)
4. Pasterze w podziwieniu stają
Tryumfu przyczynę badają
Co się nowego dzieje
Że tak światłość jaśnieje
Nie widząc (3X)

5. Że to Bóg, gdy się dowiedzieli
Swej trzody w polu odbieżeli
Śpiesząc na przywitanie
Do betlejemskiej stajni
Dzieciątka (3X)

6 Niebieskim światłem oświeceni
pokornie przed Nim uniżeni
Bogiem Go być prawdziwym
Z serca afektem żywym
Wyznają (3X)
WSRÓD NOCNEJ CISZY

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi
Czym prędzej się wybierajcie
do Betlejem pospieszajcie
przywitać Pana

2. Poszli znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie
Jako Bogu cześć Mu dali
A witając zawołali
z wielkiej radości

3. ,,Ach, witaj, Zbawco, z dawna żądany
Tyle tysięcy lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali a Tyś tej nocy
Nam się objawił

4. I my czekamy na Ciebie Pana
A skoro przyjdziesz na głos kapłana
Padniemy na twarz przed Tobą
Wierząc, żeś jest pod osłoną
Chleba i wina”

PÓJDZMY WSZYSCY DO STAJENKI

1. Pójdźmy wszyscy do stajenki
Do Jezusa i Panienki
Powitajmy Maleńkiego
I Maryje Matkę Jego (2X)

2. Witaj Jezu ukochany
Od patryjarchów czekany
Od proroków ogłoszony
Od narodów upragniony (2X)

3. Witaj Dzieciąteczko w żłobie
Wyznajemy Boga w Tobie
Coś się narodził tej nocy
Byś nas wyrwał z czarta mocy

4. Witaj, Jezu nam zjawiony
Witaj dwakroć narodzony
Raz z Ojca przed wieków wiekiem
A teraz z Matki człowiekiem

5. Któż to słyszał takie dziwy
Tyś człowiek Bóg prawdziwy
Ty łączysz w Boskiej osobie
Dwie natury różne sobie

6. O szczęśliwi pastuszkowie
Któż radość waszą wypowie
Czego ojcowie żądali
Wyście pierwsi oglądali

7. O Jezu, nasze kochanie
Czemu nad niebios mieszkanie
Przekładasz nędzę, ubóstwo
I wyniszczasz swoje Bóstwo

8. Miłości to Twojej dzieło
Z miłości początek wzięło
Byś nas zrównał z Aniołami
Poniżasz się miedzy nami

9.Spraw to Jezu, Boskie dziecię
niech Cię kochamy nad życie
niech miłością odwdzięczamy
miłość, której doznawamy

9. Święta Panno, Twa przyczyna
Niech nam wyjedna u Syna
By to Jego narodzenie
Zapewniło nam zbawienie
Maleńka miłość

1.Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych
dziś zabrzmiał dzwon. Już człowiek obudzony.
Bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło
A razem z Nim, maleńka przyszła miłość.

Ref. Maleńka Miłość w żłobie śpi,
Maleńka miłość przy Matce Świętej.
Dziś cała ziemia i niebo drży
Dla tej Miłości maleńkiej.

2.Porzućmy zło przestańmy złem się bawić.
I czystą łzą spróbujmy serce zbawić.
Już nadszedł czas, już dziecię się zrodziło.
A razem z Nim, maleńka przyszła miłość.

Ref. Maleńka Miłość w żłobie śpi,
Maleńką miłość chrońmy z lękiem
Dziś cała ziemia i niebo drży,
Od tej miłości maleńkiej.