Części stałe Mszy Świętej

 

CZĘŚCI STAŁE MSZY ŚWIĘTEJ:

AKT POKUTY

Przepraszam Cię Boże skrzywdzony w człowieku,
przepraszam dziś wszystkich Was,
żałuję za wszystko , to moja wina jest – 3 x

CHWAŁA

Chwała na wysokości, chwała jedynemu Bogu.
Chwała na wysokości, chwała a ludziom pokój. – 3 x

WIERZĘ

Wierzę, wierzę, wierzę w Boga i Ojca Wszechmogącego.
Wierzę, wierzę, wierzę w jedynego Boga. – 3 x

ŚWIĘTY

Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów,
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej
Hosanna na wysokości, hosanna na wysokości, hosanna na wysokości
Błogosławiony, który przychodzi w Imię Pańskie
Błogosławiony, który przychodzi w Imię Pańskie
Hosanna na wysokości, hosanna na wysokości, hosanna na wysokości

BARANKU BOŻY

Baranku Boży/ Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata/gładzisz grzechy świata
Zmiłuj się na nami/zmiłuj się nad nami
Baranku Boży/ Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata/gładzisz grzechy świata
Zmiłuj się na nami/zmiłuj się nad nami
Baranku Boży/ Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata/gładzisz grzechy świata
Obdarz nas pokojem/ obdarz nas pokojem
Obdarz nas pokojem/ obdarz nas pokojem