Akcja „Palma Wielkanocna”

TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA – Zadaniem uczestników jest wykonanie palmy wspólnie z rodzicami lub dziadkami, z uwzględnieniem tradycji związanych z Wielkanocą.

CELE AKCJI

1.Zachęcenie dzieci, rodziców i dziadków do wspólnych zabaw plastycznych.
2. Nauka poprzez zabawę – wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów małych twórców.
3. Rozwijanie zainteresowań plastycznych poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych.
4. Wzmacnianie więzi z rodziną.
5. Kultywowanie tradycji świąt Wielkiej Nocy.
6. Prezentacja palm jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej.
7. Wykorzystanie wiedzy, własnych spostrzeżeń, inwencji twórczej w zdobieniu palm akcentami ludowymi i regionalnymi.

UCZESTNICY
1. Uczestnikami mogą być dzieci z naszego przedszkola z wszystkich grup wiekowych.

2.Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.

WYMAGANIA WZGLĘDEM PRAC

1.Wysokość pracy: wysokość do 150 cm.
2. Technika: dowolna, praca trójwymiarowa.
3. Palma powinna nawiązywać do tradycji świątecznych, może zawierać akcenty ludowe i regionalne, POWINNA BYĆ ZROBIONA, NIE KUPIONA.
4. Wszelkie elementy należy przymocować w taki sposób, aby uniemożliwić przemieszczenie się ich lub zniszczenie podczas ekspozycji.
5. Każda praca musi być podpisana (imię i nazwisko uczestnika, grupa)


Dostarczanie prac :pracę należy oddać do 10 kwietnia u wychowawczyń grup. Na wszystkich uczestników czekają nagrody niespodzianki.

 

 

 

Bajka w wykonaniu Rodziców

Bajka w wykonaniu Rodziców

Zamiana ról RODZICÓW NA DZIECI w BAJCE na deskach teatru przedszkolnego:

 Wystarczą:

-odwaga

– dobra pamięć

– świetna dykcja

wiara, że każdy rodzic się super nadaje

 Otrzymasz w zamian:

– możliwość odkrycia własnych talentów

– podziw i radość dzieci, dumę własnego dziecka

– sławę

– świetną zabawę w gronie rówieśników

– oklaski

Spotkanie organizacyjne w przedszkolu w czwartek 21.03.2019r. o godz. 17.30

 GRUPA RODZICÓW WSPIERAJĄCA PRZEDSZKOLE

 

Warsztaty dla Rodziców

Warsztaty dla Rodziców

W naszym przedszkolu odbędą się WARSZTATY „JAK BYĆ DOBRYM RODZICEM”.
Spotkania, trwające ok. 2 godzin, poprowadzi p. Bogdan Kosztyła /teolog, nauczyciel, psycholog   i ojciec czwórki dzieci/

TERMIN TEMAT WARSZTATÓW
08.03, godz.19.00 Dialog w rodzinie
15.03, godz.19.00 Uczucia i potrzeby dziecka
22.03, godz.19.00 Granice w relacjach oraz kary i konsekwencje
29.03, godz.19.00 Zachęcanie dziecka do współpracy
05.04, godz.19.00 Konflikty w relacjach
12.04, godz.19.00 Przeżywanie wiary w rodzinie

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW.

WARTO SKORZYSTAĆ !!!

 

 

Powtórka balu karnawałowego

Z powodu małej frekwencji dzieci na balu 7 lutego, zapowiadamy powtórkę BALU KARNAWAŁOWEGO w Tłusty Czwartek 28 lutego 2019r. W tym dniu zapraszamy tylko dzieci w strojach karnawałowych. Zabawy będą zorganizowane w grupach.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2019/2020

Od 4 do 15 marca 2019 roku będą wydawane „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola  na rok 2019 / 2020”dla Rodziców,którzy po raz pierwszy chcą zapisać dziecko do naszego przedszkola.

Wnioski i załączniki dotyczące przyjęcia dziecka do przedszkola Rodzice pobierają
i składają w kancelarii przedszkolnej u s. dyrektor.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
1. Pobieranie i składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających aktualnie do przedszkola. Od 01.02.2019r

do 10.02.2019r

2. Pobieranie i  składanie wniosków z załącznikami przez rodziców dzieci  nowych – kandydatów do przedszkola. Od 04 do 15.03.2019

w godz. 8.00 do 9.00

i od1530 do 1630

 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną, wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 131 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 949)  03.04.2019

godz.13.00-15.00

 

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych

co jeszcze nie jest równoznaczne z przejęciem dziecka do przedszkola

 

04.04.2019r

godz.15.00

5. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli o przyjęciu w postaci pisemnego oświadczenia od 04.04.2019 r.

do 09.04.2019 r.

do godz.1500

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola 15.04.2019r

godz.15.00

 

CZYNNOŚCI  I TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

  1. Pobieranie i składanie wniosków z załącznikami od 06.05.2019 do14.05.2019 r.
  2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełniane przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 20.05.-24.05.2019
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
    05.2019 r.
  4. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli o przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 28.05.- 04.06.2019 r.

 

 

Bal karnawałowy

Bal karnawałowy

Zapraszamy rodziców i rodzeństwo na BAL  KARNAWAŁOWY w czwartek 7 lutego o godz. 1315 do KRAINY BAJEK I BAŚNI  w sali zielonej. Bilet wstępu – strój karnawałowy:)                                                                                                                                                                                     Przedszkolaki będą się bawić z wychowawcami już od godz. 915. Prosimy o przebranie dzieci w stroje pozytywnych postaci z bajek lub baśni bez dodatkowych, niebezpiecznych, ostrych rekwizytów.

W środę 6 lutego od godz. 8.00 zapraszamy rodziców do pomocy w dekorowaniu sali.