REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W WIELKIM POŚCIE PLANUJEMY REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA DZIECI I RODZICÓW na temat „PODRÓŻ DO NIEBA”. Poprowadzi je Ojciec Piotr Socha, franciszkanin. PROSIMY RODZICÓW O ZAREZERWOWANIE TERMINU: 15.03.2020 r. w niedzielę  Msza św. o godz. 1130, po niej konferencja dla rodziców; 16.03.2020 r. w poniedziałek o godz. 1700 konferencja dla rodziców

Prośba

Prosimy rodziców o częsty przegląd głów dzieci, a w razie zauważenia niepokojących objawów, o podjęcie odpowiednich działań i zgłaszanie tej informacji do przedszkola. Dziękujemy.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2020/2021

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2020/2021

Od 2 do 13 marca 2020 roku  w godz. 8.00- 9.00 i 15.00-16.30  będą wydawane „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok 2020 / 2021″dla Rodziców, którzy po raz pierwszy chcą zapisać dziecko do naszego przedszkola.Wnioski i załączniki dotyczące przyjęcia dziecka do przedszkola Rodzice pobierają
i składają w kancelarii przedszkolnej u s. dyrektor. Nie ma zapisów przez Internet.

 HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  
1. Pobieranie i składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających aktualnie do przedszkola. Od 03.02.2020 r.

do 14.02.2020 r.

2. Pobieranie i  składanie wniosków z załącznikami przez rodziców dzieci  nowych – kandydatów do przedszkola. Od 02.03. do 13.03.2020

w godz. 8.00 do 9.00

i od 1500 do 1630

 

3.

 

 

 

 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną, wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 131 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 949) 16.04.2020

godz.13.00-15.00

 

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych

co jeszcze nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola

 

20.04.2020r.

godz.8.00

5. Potwierdzenie woli, przez rodziców kandydata,
o przyjęcie w postaci pisemnego oświadczenia
od 20.04.2020 r.

do 30.04.2020 r.

do godz.1600

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola 04.05. 2020 r.

godz.8.00

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

  1. Pobieranie i składanie wniosków z załącznikami od 06.05.2020 do 15.05.2020 r.
  2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełniane przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 20.05 do 25.05.2020 r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
    05.2020 r.
  4. Potwierdzenie woli,przez rodziców kandydata, o przyjęcie w postaci pisemnego oświadczenia
    od 28.05.- 05.06.2020 r.

Bal karnawałowy „DZIECI ŚWIATA”

Bal karnawałowy „DZIECI ŚWIATA”

W czwartek 20.02.2020 r. odbędzie się w przedszkolu bal karnawałowy. Tematem przewodnim tegorocznego balu są dzieci z różnych stron świata. Dzieci przychodzą od rana przebrane w stroje i do południa bawią się z wychowawcami. Rodziców i rodzeństwo zapraszamy w godz. 13.00-15.00. BILET WSTĘPU DLA RODZICÓW: strój karnawałowy oraz otwartość i radość serca.

Prośba o modlitwę.

Prośba o modlitwę.

Drodzy Rodzice. Prosimy Was o modlitwę za 9-letniego Maksymiliana, absolwenta naszego przedszkola, u którego zdiagnozowano nowotwór kości. Odmówmy w swoich Rodzinach dziewięciodniową nowennę za przyczyną Bł. Edmunda Bojanowskiego:

„Boże, Ojcze Niebieski, dawco i źródło wszelkiego dobra, proszę Cię za wstawiennictwem Błogosławionego Edmunda, który całym sercem Cię miłował, w Tobie bezgranicznie pokładał nadzieję i niczego w swym życiu Ci nie odmówił, o udzielenie mi łaski……………. Ufając w pośrednictwo Niepokalanej Służebnicy Pańskiej, błagam, by Błogosławiony Twój Edmund, opiekun dzieci, ubogich i chorych, stał się dla Ludu Bożego świętym orędownikiem we wszystkich jego potrzebach. Amen”.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka

ZAPRASZAMY KOCHANE BABCIE I DROGICH DZIADKÓW DO PRZEDSZKOLA /ZIELONA SALA/ NA  JASEŁKA:

09.01.2020 r.  o godz. 14.30
GRUPY: PRACOWITE ANIOŁKI I JEZUSOWE PROMYCZKI

10.01.2020 r. o godz. 14.30
GRUPY: BOŻE SŁONECZKA I DZIECI MARYI

oraz na MSZĘ ŚW. 12.01.2020 r. o godz. 11.30 DO KAPLICY ŚW. KRZYSZTOFA.