WAŻNA INFORMACJA!

DRODZY RODZICE                                                                                                                                                                                                     Zgodnie z najnowszymi informacjami i wytycznymi MEN planujemy otwarcie przedszkola. Jesteśmy w trakcie opracowywania ścisłych procedur funkcjonowania placówki w nowej rzeczywistości. Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem oraz nowe zasady pracy przedszkola, zgodne z wytycznymi MEN i po ustaleniu z Organem prowadzącym, zostaną podane na stronie internetowej przedszkola,  najwcześniej  w  sobotę 2 maja w godzinach popołudniowych. Z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania placówek można się zapoznać na stronie MEN. Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki. Proszę wszystkich rodziców o wypełnienie tabelki i określenie swojej sytuacji, koniecznie do piątku – 1 maja do godz. 21.30 i przesłanie jej na adres mailowy: przedszkole@sluzebniczki.com Ta informacja rodziców jest nam konieczna do zaplanowania bezpiecznych warunków pracy przedszkola.

Małgorzata Ochęduszko

dyrektor przedszkola

deklaracja rodzica

 

Informacja

Drodzy Rodzice. Do przedszkola zgłoszono przypadek zachorowania na owsicę (chorobę pasożytniczą układu pokarmowego). Ponieważ rozwija się ona nawet kilka tygodni, mogło dojść do kontaktu z innymi dziećmi, w czasie, gdy przedszkole było jeszcze czynne. Prosimy o obserwowanie dzieci.