Drodzy Rodzice, w związku z pojawiającymi się pytaniami, wyjaśniamy, że „Akt woli zapisu dziecka do przedszkola” składają tylko Rodzice dzieci, które po raz pierwszy mają przyjść do przedszkola. Rodzice dzieci mających kontynuować edukację w naszym przedszkolu pobierali i składali „Deklarację o kontynuacji…” i jest to dla nich  koniec formalności związanych z rekrutacją na nowy rok.

Zabawy i ćwiczenia dla dzieci.

Zabawy i ćwiczenia dla dzieci.

Drodzy Rodzice. Na stronie przedszkola pojawiły się już materiały dla dzieci od wychowawców. Można je znaleźć w zakładce Grupy/ nazwa grupy/ Czego się uczymy. Znajdują się tam nazwy plików PDF, które należy otworzyć (trzeba mieć zainstalowany program Acrobat Reader). Życzymy udanej zabawy!

Propozycja dla Rodziców i Dzieci.

Propozycja dla Rodziców i Dzieci.

Drodzy Rodzice. W związku z prawdopodobnym wydłużeniem się czasu kwarantanny Siostry i Panie z przedszkola postanowiły wspierać i zachęcać wszystkie dzieci (za pośrednictwem rodziców i przy współpracy z rodzicami) do samodzielnej i twórczej nauki oraz zabawy w domu:) W najbliższy weekend na stronie internetowej przedszkola (w zakładce „Grupy”) pojawią się propozycje zabaw i ćwiczeń przygotowane dla każdej grupy wiekowej. Będą pojawiały się w każdy kolejny weekend, aż do zakończenia kwarantanny i będą związane z tematami, które miałyśmy realizować przez najbliższe tygodnie. Proponowane formy pracy można dostosować do własnych możliwości i oczekiwań. Zachęcamy do współpracy!!! Pozdrawiamy wszystkie dzieci i życzymy dużo zdrowia oraz wytrwałości!

Akt woli zapisu dziecka do przedszkola

Łódź, dnia ………………………………………..

 

 

POTWIERDZENIE WOLI

zapisu dziecka do przedszkola

Potwierdzam wolę zapisu dziecka

………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko dziecka

                     

numer PESEL dziecka

do Przedszkola Publicznego Sióstr Służebniczek NMP NP,
do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

 

………………………………………..

……………………………………….

podpis matki/podpis ojca

 

 

_____________________________________________________________________
* zgodnie z art. 158 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola/publicznej szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na rok 2020/2021 odbyła się weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola. Dnia 20.03.2020 r. zostanie  wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. Ze względu na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemiologicznego prosimy rodziców o kontakt mailowo na adres;  przedszkole@sluzebniczki.com  lub telefonicznie  pod numerem s. dyrektor 607 121 197. Rodzice, którzy otrzymali informację o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola i pragnący, by dziecko uczęszczało do naszej placówki, proszeni są o pobranie ze strony internetowej przedszkola dokumentu: POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA. Po dokładnym wypełnieniu w/w dokumentu przesłanie skanu drogą mailową do 30.03.2020 r. Tylko w wyjątkowych sytuacjach można dostarczać osobiście do przedszkola. Data i forma spisania UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG   zostanie podana w późniejszym czasie.                                                                   

Informujemy, że uległy zmianie daty w HARMONOGRAMIE:

  1. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych   na dzień 20.03.2020 r.
  2. Potwierdzenie woli przez rodziców kandydata o przyjęcie w postaci
    pisemnego oświadczenia od 20 do 30.03. 2020 r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
    i nieprzyjętych 3.04.2020 r.

„Mocni w Duchu” dzieciom.

Program internetowy dla dzieci na czas zamknięcia szkół. Od poniedziałku codziennie (poniedziałek-piątek) w godzinach 11.00-12.30 na naszym kanale  Mocni w Duchu TV będziemy publikować program dla dzieci w oparciu o Warsztaty Muzyczne. Prosimy Was, abyście przekazali informację wszystkim swoim znajomym, którzy mają dzieci.

Niedzielna Msza Święta

Niedzielna Msza święta dla dzieci o godz. 11.30 w kaplicy  została odwołana. Zachęcamy do modlitwy rodzinnej w domu i ufności w Bogu. „Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Jam zwyciężył świat”/J 16,33/
„Chociażbym chodził ciemną doliną zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” /Ps 23/

OGŁOSZENIE

Grupa Wspierająca Rodziców Przedszkola Publicznego Sióstr Służebniczek NMP NP im. Edmunda Bojanowskiego przyłącza się do pomocy dla Maksa Żeleźnego. Przygotowujemy zbiórkę zamkniętą, która zostanie przeprowadzona w formie aukcji. Dlatego zwracamy się do wszystkich Rodziców z gorącą prośbą o przyłączenie się do tego przedsięwzięcia i przekazanie na ten cel przedmiotów lub usług, które następnie wystawimy na aukcji. Na Wasze wsparcie czekamy na fb zamkniętej grupie https://www.facebook.com/groups/licytacjedlamaksa/, gdzie będzie prowadzona licytacja.Zbieranie przedmiotów i usług połączone jest z jednoczesną ich licytacją. Czekamy na Wasze dary serca.        Chcemy byście byli pewni, że aukcja zostanie przeprowadzona sprawnie, a pomoc trafi do Maksa, stąd podajemy garść informacji, które pomogą Wam podjąć decyzję o staniu się darczyńcą.

Jak przekazać przedmiot lub usługę na licytację?

Informacje o przedmiotach lub usługach, które chcecie przekazać na aukcję umieszczacie samodzielnie na grupie fb https://www.facebook.com/groups/licytacjedlamaksa/ lub wysyłacie na adres mailowy pomagamy.maksowi@gmail.com . Wtedy my zrobimy to za Was.

Możecie przekazać rzeczy nowe lub używane, ale w dobrym stanie. Informacja o przedmiocie aukcji powinna być uzupełniona o zdjęcie, cenę wywoławczą i sposób odbioru wylicytowanego przedmiotu.

W jaki sposób będzie prowadzona licytacja?

Licytujemy na zamkniętej grupie fb https://www.facebook.com/groups/licytacjedlamaksa/ poprzez podanie kwoty w komentarzu pod licytowanym przedmiotem. Wygrywający licytację przekazuje środki finansowe bezpośrednio na subkonto Maksa Żeleźnego (Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową, 01-849 Warszawa, ul Przybyszewskiego 47, Bank Pekao SA V o/W-wa, nr konta 08 1240 1066 1111 0000 0006 1694, w tytule wpisując: Maksymilian Żeleźny oraz nr licytacji).

Potwierdzenie przelewu przesyłamy na adres mailowy pomagamy.maksowi@gmail.com lub pokazujemy w przedszkolu jeśli tam odbywa się odbiór wylicytowanych fantów. Administrator potwierdza wpłatę wystawiającemu przedmiot. Po potwierdzeniu wpłaty można odebrać wygraną z licytacji.

Administratorami aukcji są: Monika Grzegorczyk, Natalia Kordasz i Agnieszka Fronczek- Kwarta

To do nas możecie kierować pytania na wskazany powyżej mail. Szczegółowe zasady licytacji znajdziecie w regulaminie umieszczonym na grupie fb https://www.facebook.com/groups/licytacjedlamaksa/.