REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2020/2021

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2020/2021

Od 2 do 13 marca 2020 roku  w godz. 8.00- 9.00 i 15.00-16.30  będą wydawane „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok 2020 / 2021″dla Rodziców, którzy po raz pierwszy chcą zapisać dziecko do naszego przedszkola.Wnioski i załączniki dotyczące przyjęcia dziecka do przedszkola Rodzice pobierają
i składają w kancelarii przedszkolnej u s. dyrektor. Nie ma zapisów przez Internet.

 HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  
1. Pobieranie i składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających aktualnie do przedszkola. Od 03.02.2020 r.

do 14.02.2020 r.

2. Pobieranie i  składanie wniosków z załącznikami przez rodziców dzieci  nowych – kandydatów do przedszkola. Od 02.03. do 13.03.2020

w godz. 8.00 do 9.00

i od 1500 do 1630

 

3.

 

 

 

 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną, wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 131 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 949) 16.04.2020

godz.13.00-15.00

 

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych

co jeszcze nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola

 

20.04.2020r.

godz.8.00

5. Potwierdzenie woli, przez rodziców kandydata,
o przyjęcie w postaci pisemnego oświadczenia
od 20.04.2020 r.

do 30.04.2020 r.

do godz.1600

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola 04.05. 2020 r.

godz.8.00

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

  1. Pobieranie i składanie wniosków z załącznikami od 06.05.2020 do 15.05.2020 r.
  2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełniane przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 20.05 do 25.05.2020 r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
    05.2020 r.
  4. Potwierdzenie woli,przez rodziców kandydata, o przyjęcie w postaci pisemnego oświadczenia
    od 28.05.- 05.06.2020 r.

Bal karnawałowy „DZIECI ŚWIATA”

Bal karnawałowy „DZIECI ŚWIATA”

W czwartek 20.02.2020 r. odbędzie się w przedszkolu bal karnawałowy. Tematem przewodnim tegorocznego balu są dzieci z różnych stron świata. Dzieci przychodzą od rana przebrane w stroje i do południa bawią się z wychowawcami. Rodziców i rodzeństwo zapraszamy w godz. 13.00-15.00. BILET WSTĘPU DLA RODZICÓW: strój karnawałowy oraz otwartość i radość serca.