Akcja „Palma Wielkanocna”

TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA – Zadaniem uczestników jest wykonanie palmy wspólnie z rodzicami lub dziadkami, z uwzględnieniem tradycji związanych z Wielkanocą.

CELE AKCJI

1.Zachęcenie dzieci, rodziców i dziadków do wspólnych zabaw plastycznych.
2. Nauka poprzez zabawę – wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów małych twórców.
3. Rozwijanie zainteresowań plastycznych poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych.
4. Wzmacnianie więzi z rodziną.
5. Kultywowanie tradycji świąt Wielkiej Nocy.
6. Prezentacja palm jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej.
7. Wykorzystanie wiedzy, własnych spostrzeżeń, inwencji twórczej w zdobieniu palm akcentami ludowymi i regionalnymi.

UCZESTNICY
1. Uczestnikami mogą być dzieci z naszego przedszkola z wszystkich grup wiekowych.

2.Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.

WYMAGANIA WZGLĘDEM PRAC

1.Wysokość pracy: wysokość do 150 cm.
2. Technika: dowolna, praca trójwymiarowa.
3. Palma powinna nawiązywać do tradycji świątecznych, może zawierać akcenty ludowe i regionalne, POWINNA BYĆ ZROBIONA, NIE KUPIONA.
4. Wszelkie elementy należy przymocować w taki sposób, aby uniemożliwić przemieszczenie się ich lub zniszczenie podczas ekspozycji.
5. Każda praca musi być podpisana (imię i nazwisko uczestnika, grupa)


Dostarczanie prac :pracę należy oddać do 10 kwietnia u wychowawczyń grup. Na wszystkich uczestników czekają nagrody niespodzianki.