REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2019/2020

Od 4 do 15 marca 2019 roku będą wydawane „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola  na rok 2019 / 2020”dla Rodziców,którzy po raz pierwszy chcą zapisać dziecko do naszego przedszkola.

Wnioski i załączniki dotyczące przyjęcia dziecka do przedszkola Rodzice pobierają
i składają w kancelarii przedszkolnej u s. dyrektor.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

LP. RODZAJ CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
1. Pobieranie i składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających aktualnie do przedszkola. Od 01.02.2019r

do 10.02.2019r

2. Pobieranie i  składanie wniosków z załącznikami przez rodziców dzieci  nowych – kandydatów do przedszkola. Od 04 do 15.03.2019

w godz. 8.00 do 9.00

i od1530 do 1630

 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną, wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 131 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 949)  03.04.2019

godz.13.00-15.00

 

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych

co jeszcze nie jest równoznaczne z przejęciem dziecka do przedszkola

 

04.04.2019r

godz.15.00

5. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli o przyjęciu w postaci pisemnego oświadczenia od 04.04.2019 r.

do 09.04.2019 r.

do godz.1500

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola 15.04.2019r

godz.15.00

 

CZYNNOŚCI  I TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

  1. Pobieranie i składanie wniosków z załącznikami od 06.05.2019 do14.05.2019 r.
  2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełniane przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 20.05.-24.05.2019
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
    05.2019 r.
  4. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli o przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 28.05.- 04.06.2019 r.

 

 

Bal karnawałowy

Bal karnawałowy

Zapraszamy rodziców i rodzeństwo na BAL  KARNAWAŁOWY w czwartek 7 lutego o godz. 1315 do KRAINY BAJEK I BAŚNI  w sali zielonej. Bilet wstępu – strój karnawałowy:)                                                                                                                                                                                     Przedszkolaki będą się bawić z wychowawcami już od godz. 915. Prosimy o przebranie dzieci w stroje pozytywnych postaci z bajek lub baśni bez dodatkowych, niebezpiecznych, ostrych rekwizytów.

W środę 6 lutego od godz. 8.00 zapraszamy rodziców do pomocy w dekorowaniu sali.

 

 

 

Podziękowania

Z SERCA DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZINOM, które  zakupiły paczki i spełniły marzenia 40 dzieci ze świetlicy „ANIELISKO”.

 Pani ANNIE KAWKA za uszycie opasek na głowy na „Orszak Trzech Króli”.