Rekrutacja do przedszkola na rok 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny  2018/2019

Od 1 marca 2018 roku będą wydawane „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola  na rok 2018 / 2019”  dla Rodziców, którzy po raz pierwszy chcą zapisać dziecko do naszego przedszkola.

 Wnioski i załączniki dotyczące przyjęcia dziecka do przedszkola pobieramy i składamy

w kancelarii przedszkolnej u s. dyrektor.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Pobieranie i składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od12.02.2018r

do 23.02.2018r

2. Pobieranie i  składanie wniosków z załącznikami  od 1.03-15.03.2018

w godz. 8.00 do 9.00

i od1530 do 1630

 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną, wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa wart. 150 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203).

 

 03.04.2018

godz.13.00-15.00

 

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych

co jeszcze nie jest równoznaczne z przejęciem dziecka do przedszkola

 

04.04.2018r

godz.15.00

5. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli o przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 04.04.2018

do 09.04.2018

do godz.1500

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola 12.04.2018r

godz.15.00

 

CZYNNOŚCI  I TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

  1. Pobieranie i składanie wniosków z załącznikami od 07.05.2018  do14.05.2018
  2.  Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełniane przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 21.05.-25.05.2018
  3.  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
    25.05.2018
  4. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli o przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 28.05.- 8.06.2018