Góra Grosza 2016

Góra Grosza 2016

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie programów, które pozwolą im wrócić do domów bądź tworzenie miejsc zbliżonych do domu rodzinnego, gdzie będą mogły spokojnie dorastać.
Akcja ma charakter wychowawczy i integracyjny; ma uświadomić dzieciom, iż wspólnie możemy pomóc ich rówieśnikom, którzy są w potrzebie.
Akcja będzie trwała od 28 listopada do 9 grudnia 2016r. W tych dniach do pojemnika wystawionego na stoliku w przedszkolnym korytarzu będzie można wrzucać monety groszowe (o nominałach: 1 grosz, 2 grosze lub 5 groszy). Zebrane monety zostaną przeliczone i przekazane fundacji za pośrednictwem Poczty Polskiej.
DZIĘKUJEMY!!!