Rekrutacja 2016/2017

Rekrutacja 2016/2017

 Rekrutacja na rok przedszkolny  2016/2017 

Od 1 marca 2016 roku będą wydawane Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola  na rok 2016 / 2017”  dla Rodziców, którzy po raz pierwszy chcą zapisać dziecko do naszego przedszkola. Karty pobieramy i wypełnione składamy  w kancelarii przedszkolnej u s. dyrektor

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI ZWIĄZANY Z  POSTĘPOWANIEM REKRUTACYJNYM

1. Pobieranie i  składanie wniosków z załącznikami  od 1.03-11.03.2016 w godz. 8.00 do 9.00 i od13.30 do 16.30

2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełniane przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01.04.2016 do 05.04.2016 godz .13.00-15.00

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 10.04.2016  godz.13.00

4. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli o przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 10.04.2016- do 20.04.2016 do godz.15

 

CZYNNOŚCI TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
1. Odbieranie i składanie wniosków z załącznikami Od 2.05.2016  do12.05.2016
2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełniane przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 30.05.-31.05.2016
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
06.06.2016
4. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli o przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia Od 06.06.- 10.06.2016

 

Procedura rekrutacji do naszego Przedszkola

WIELKI POST

W każdy piątek Wielkiego Postu dzieci z przedszkola będą uczestniczyły w Drodze Krzyżowej w kościele    o godz. 15.00.

Zapraszamy do udziału w nabożeństwie rodziców, rodzeństwo i wszystkich chętnych.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

DRODZY RODZICE

Od 11.02 do 19.02. 2016 r. będą wydawane Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających już do naszego przedszkola i pozostających w przedszkolu w roku 2016/2017.
Wypełnione karty składamy w przedszkolu do dnia 25 lutego 2016 roku. Weryfikacja deklaracji nastąpi 29.02.2016r.

Zainteresowanych zapraszamy po odbiór kart  do kancelarii.