PODZIĘKOWANIE

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!

wszystkim RODZICOM:

P. Wojnar, P. Doroz, P. Górskiemu,

P. Przelazły, P. Wilczyńskiemu

Państwu Kujawiakom, Państwu Borowskim

za zaangażowanie i pomoc w przeniesieniu

i uporządkowaniu szatni

oraz sali gimnastycznej