Zielone Przedszkole

Zielone Przedszkole

Dzieci Maryi oraz Boże Słoneczka wyruszają na Zielone Przedszkole w Tatry.
Zbiórka pod przedszkolem 22.06.2015 r. o godz.7.15., wyjazd o 7.30.
Powrót 26.06.2015 r. około godz. 18.00.

Życzymy dzieciom dobrej i bezpiecznej zabawy.

Starszaki przedszkole pożegnały, ,,Calineczkę” odegrały!!!

Starszaki  przedszkole pożegnały, ,,Calineczkę” odegrały!!!

„Słowo miłość- za Wasze troski,
Słowo wdzięczność za Wasz trud
Dar to skromny, dar uczniowski,
Wyśpiewany z serc jak z nut”

Dziękujemy Siostrom, Paniom oraz wszystkim którzy nas kształtowali za wszelkie starania, które włożyliście w nasze wychowanie i edukację.
Wierzymy, że Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych. Wdzięczne dzieci z grup Dzieci Maryi i Bożych Słoneczek.
Czytaj dalej