Starszaki przedszkole pożegnały, ,,Calineczkę” odegrały!!!

„Słowo miłość- za Wasze troski,
Słowo wdzięczność za Wasz trud
Dar to skromny, dar uczniowski,
Wyśpiewany z serc jak z nut”

Dziękujemy Siostrom, Paniom oraz wszystkim którzy nas kształtowali za wszelkie starania, które włożyliście w nasze wychowanie i edukację.
Wierzymy, że Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych. Wdzięczne dzieci z grup Dzieci Maryi i Bożych Słoneczek.
Czytaj dalej